Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Бакалавр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», бакалавр.

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2023
ОПП бакалавр медіація 2023

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022
ОПП бакалавр медіація 2022

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП бакалавр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП бакалавр медіація 2020

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
ОПП бакалавр медіація 2018

Проект Освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація» на громадське обговорення
Завантажити 

Концептуальні положення стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на період 2012–2020 років

Концепція підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія»