Бакалаврат

ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Бакалавр з соціології
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
 28734
Освітню програму акредитовано (строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», бакалавр.

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»

Освітньо-професійні програми за роками 

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2023
ОПП бакалавр медіація 2023

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022
ОПП бакалавр медіація 2022

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП бакалавр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП бакалавр медіація 2020

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
ОПП бакалавр медіація 2018

Концептуальні положення стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на період 2012–2020 років

Концепція підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія»

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму «Врегулювання конфліктів та медіація»

Відгук доктора психологічних наук, професора, директорки дослідницької лабораторії  Rating Lab
Завантажити

Рецензія Директора Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс»
Завантажити

Відгук Генерального директора YМСА Україна
Завантажити

Співпраця з роботодавцями

Зустріч з керівницею дослідницького центру СМАРТ

Лекція представника роботодавців, старшого консультанта Pro-Consulting

Протоколи засідань методичних семінарів

Протокол засідання науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 054 «Соціологія», з роботодавцями, студентами та групою забезпечення освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 1 від 23.11.2022.
Завантажити

Протокол засідання науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 054 «Соціологія», з роботодавцями, студентами та групою забезпечення освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 2 від 30.11.2021.
Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри  соціології на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньо-професійної програми

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 23.11.2022 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 30.11.2021 року про внесення змін в ОПП “Врегулювання конфліктів та медіація” відповідно зауважень експертів НАЗЯВО, роботодавців та студентів
Завантажити