Вступ до аспірантури 2024

Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 “Соціологія”
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024!
Інформуємо Вас про те, що у 2024 році умовою допуску до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання ЄВІ у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СЕРТИФІКАТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!

Інформація щодо визначення рівня та терміну дії сертифікатів з іноземних мов:
– англійської мови – тестів TOEFL (Test of English as a Foreign Language) (дійсний 2 роки), або IELTS (International Language Testing System) (дійсний 2 роки), або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (дійсний 2 роки);
– німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (дійсний 2 роки);
– французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (дійсний 2 роки).
Для попередньої перевірки рівня вищезгаданих сертифікатів фахівцями університету пропонується З 22 ПО 26 КВІТНЯ подати до відділу аспірантури та докторантури оригінал і копію сертифікату відповідного рівня.
У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ.
Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Вступ до аспірантури у 2024 році

Інформація щодо вступу до аспірантури у 2024 році на сайті аспірантури
https://aspirantura.kpi.ua/

РОЗКЛАД  вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 054 “Соціологія” у 2024 році:  https://aspirantura.kpi.ua/
Вступний іспит зі спеціальності: https://aspirantura.kpi.ua/
Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури: https://aspirantura.kpi.ua/
Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія” 2024
Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія” 2024
Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році 

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2023

Навчальний план підготовки PhD 2023

Навчальний план підготовки PhD 2023: заочна форма навчання

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).
Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/