Методичні матеріали

Курсові роботи. Методичні рекомендації до виконання та захисту. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 054 Соціологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Пиголенко, Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 61 с.
Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55733

Панченко Л. Ф. Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації : Практикум / Л. Ф. Панченко; КПІ ім. І.Сікорського, 2018. – 289 с.
Завантажити

Соціологія громадської думки та мас-медіа: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Єнін М.Н., Северинчик О.П. – Електронні текстові дані (). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 81 с.
Доступ:  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45603/2/Sotsiolohiia_2021.pdf

Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Кутуєв Павло Володимирович, Багінський Андрій Владиславович. – Електронні текстові дані (1 файл: 782 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.
Доступ: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41059/1/Transformation_and_Modernization_of_Central_and_Eastern_European_Countries.pdf

Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с.  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610

Сучасні теорії миру та конфліктів: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для студентів спеціальності 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Багінський А.В. – Електронні текстові дані (1 файл: 146 Кбйт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с.
Завантажити

Основи методології та організації наукових досліджень// Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
Завантажити

Ranjit Kumar
RESEARCH METHODOLOGY
a step-by-step guide for beginners
Download