Магістеріум

Неформальна освіта студентів другого (магістерського рівня)   ОП “Врегулювання конфліктів і медіація”  

Студенти кафедри соціології ФСП, окрім старанного навчання, поринають в активну науково-дослідницьку роботу. У цьому їм допомагають викладачі кафедри.

Студенти взяли участь у міжнародному освітньому проекті «Global Case Study Challenge». Співорганізаторами проекту виступили Carinthia University of Applied Sciences (Аustria), ATHENA European University. В поточному 2023 році цей проект охопив 13 країн, 18 університетів, 350 учасників.

Студенти разом із викладачами різних університетів світу аналізували стратегії та розробляли ефективні методи вирішення бізнес-проблем, застосовуючи управлінські й соціологічні теорії та методи.

Студенти активно беруть участь в міжнародних наукових конференціях

Волкова А. М, Графіті як чинник впливу на соціальну ідентичність суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Коломієць Т. В. Заєць О. Ю. Аналіз основних викликів у процесі реалізації медіації як ефективного інструменту врегулювання сімейних конфліктів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Цикало. А. Ю Примирення як засіб реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та біженців на раніше покинутих територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Лініченко В.В. Трансформаційні виклики інституту сім’ї під час та після повномасштабної російсько-української війни. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ