Магістерська програма «Аналітика соціальних даних»

Соціологія в КПІ ім. Ігоря Сікорського – твій правильний вибір!
Кафедра соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на навчання до магістратури за спеціальністю 054 «Соціологія» за освітньо-науковою програмою: «Аналітика соціальних даних».
Можливість вступу без ЄФВВ / ЄВІ на основі диплома магістра.
Вступ на основі ЄФВВ / ЄВІ на основі диплома бакалавра.
Термін навчання: 1 рік 9 місяців.

Освітньо-наукова програма «Аналітика соціальних даних» фокусується на виявленні патернів, трендів та механізмів соціальних процесів на основі використання теоретичних, кількісних, якісних і форсайтних підходів, математичних моделей та комп’ютерних симуляцій.

Навчання на магістерській програмі «Аналітика соціальних даних» формує спеціалістів, здатних продемонструвати:

 • розуміння принципів функціонування соціальних мереж та платформ;
 • знання статистичного аналізу і вміння роботи з великими масивами даними (збір, чистка, візуалізація та інтерпретація);
 • знання з аналізу відкритих джерел даних (OSINT);
 • знання мов програмування та інструментів аналізу даних (Python / R);
 • вміння використовувати спеціалізовані інструменти аналізу даних (SPSS / PSPP);
 • розуміння соціальних закономірностей функціонування бізнесу та маркетингу.

Освітньо-наукова програма «Аналітика соціальних даних» забезпечує якісними знаннями та пропонує безліч можливостей для професійного та особистісного розвитку, а саме:

 • навчання у кращих європейських та американських  університетах за програмами міжнародного обміну. Регулярні лекції запрошених професорів з провідних університетів Європи, США та Японії; 
 • участь у неймовірно цікавих конференціях, велика кількість партнерів зі сфер бізнесу, маркетингу, опитувань громадської думки, громадських організацій, де студенти проходять практику, отримують роботу та вибудовують успішну кар’єру.
Унікальністю нашої освітньо-наукової програми «Аналітика соціальних даних» є здобуття професійних знань та навичок, що базуються на поєднанні соціологічних концепцій та методів із найновішими здобутками data science у рамках діяльності Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступай на освітньо-наукову програму «Аналітика соціальних даних» у КПІ ім. Ігоря Сікорського – і ти отримаєш сучасну спеціальність, яка сфокусована на опануванні знань та компетентностей щодо: 

 • сучасних соціологічних теорій та аналізу соціальних явищ; 
 • аналітичної соціології;
 • сучасних статистичних методів аналізу соціальних даних; 
 • моделювання соціальних процесів; 
 • використання спеціалізованого програмного забезпечення обробки та аналізу великих масивів кількісної та якісної інформації; 
 • використання можливостей штучного інтелекту для аналізу даних, зокрема поведінки користувачів в соціальних мережах з метою визначення ефективних стратегій просування і створення контенту;
 • управління проєктами та антикризового менеджменту.

«Аналітика соціальних даних» може допомогти виявити тенденції, попит, настрої аудиторії, думки про продукти або послуги, сприйняття брендів та багато іншого. 

Ця інформація може бути корисною для підприємств і організацій при прийнятті рішень щодо: 

 • маркетингової стратегії; 
 • рекламної кампанії;
 • стратегії бренду;
 • клієнтського сервісу та інших аспектів діяльності.

Випускники магістерської програми «Аналітика соціальних даних» володітимуть широким спектром аналітичного інструментарію у поєднанні зі знанням сучасних соціологічних концепцій, що пояснюють соціальну поведінку індивідів та груп. 

Це надаватиме випускникам освітньо-наукової програми «Аналітика соціальних даних» додаткові конкурентні переваги з огляду на можливість знаходження власної унікальної ніші на ринку праці, у зіставленні з випускниками інших освітніх програм з соціології.

Приєднуйся до нашої дружньої соціологічної спільноти – і починай змінювати суспільство вже сьогодні!

Детальніше про вступ у 2024 році за посиланням: http://www.sociology.kpi.ua/en/masters-2024-2

https://apply.kpi.ua/
Познайомся з нами ближче в соціальних мережах:
Facebook
Tiktok
Instagram
Twitter
Та на сайті:
sociology.kpi.ua