Ініціативна тема

Ініціативна науково-дослідницька робота кафедри:
«Соціологічні та політологічні дослідження конфліктів в контексті динаміки модерну: від теорії до врегулювання»
Державний реєстраційний номер: 0122U202039
Дата реєстрації: 29.12.2022
Науковий керівник теми д.соц.н., проф., зав. кафедри соціології КПІ ім. Ігоря
Сікорського П.В.Федорченко-Кутуєв
Мета роботи – створення нових соціологічних та політологічних концепцій, методів дослідження та практичних
рекомендацій щодо концептуалізаціі модерну, модернізаціі та розвитку і врегулювання конфліктів в контексті динаміки
модерну