ОНП “Аналітика соціальних даних”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОНП: «Аналітика соціальних даних»

Освітньо-наукова програма: «Аналітика соціальних даних»

Рецензії та відгуки на освітньо-наукову програму «Аналітика соціальних даних»

Рецензія доктора соціологічних наук, професора кафедри прикладної соціології та соціальної комунікації ХНУ імені В.Н.Каразіна, академіка Національної академії наук України, член-кореспондента Національної академії наук України
Завантажити
Відгук доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту соціології НАНУ.
Завантажити

Співпраця з роботодавцями

Зустріч 

Протоколи засідань методичних семінарів   

Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 28.08.2023 року.
Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри  соціології на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньо-професійної програми

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 02.03.2024 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №1 від 02.03.2024 року
Завантажити