Курсові, дипломні та магістерські роботи

Курсові роботи, бакалаврські дипломні роботи та магістерські дисертації

Підготовка курсових робіт, бакалаврських дипломних робіт та магістерських  дисертацій є невід’ємною частиною освітнього процесу. В процесі написання  здобувач самостійно працює над обраною темою, всебічно її пророблюючи та готуючи до захисту.
На цій сторінці зібрані матеріали, мета яких допомогти студентові підготувати та захистити курсову роботу, бакалаврську дипломну роботу та магістерську дисертацію.

Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського про випускну атестацію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити

Методичні вказівки

1. Курсові роботи. Методичні рекомендації до виконання та захисту. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 054 Соціологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Пиголенко, Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 61 с.
Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55733
2. Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с.  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610

Накази про затвердження тем магістерських дисертацій

Наказ “Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій” № 4170-с від 11.11.2022 р.
Завантажити

Наказ “Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій” № 3756-с від 16.11.2021 р.
Завантажити

Наказ “Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій” № 3279-с від 11.11.2020 р.
Завантажити

Наказ “Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій” № 3931-с від 15.11.2019 р.
Завантажити

Захищені бакалаврські дипломні роботи https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21864

Захищені магістерські дисертації
  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21865