Наукова робота PhD

Наукова робота PhD

Прізвище ім’я по батькові аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Вісько Ганна Генріхівна 2023 Бретонські рухи мовного та національно-культурного відродження (Емзави) у контексті модернізації д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Куцеренко Дмитро Олександрович 2023 Трансформація економічної поведінки за часів військового конфлікту д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Мосейко Андрій Володимирович 2023 Роль міжнародних організацій для забезпечення соціальної згуртованості в Україні к.політ.н., доцент
Багінський А.В.
Степанюк Ігор Васильович 2023 Трансформація інституту профспілок в умовах сучасної України к.соц.н., доцент
Єнін М.Н.
Вольський Олександр Миколайович 2022 Кризи гегемонії у світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Казьмірова Оксана Миколаївна 2022 Кредитна поведінка за умов воєнного часу та реконструкцій в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Мельник Любов Іванівна 2022 Концепція гібридних конфліктів в соціологічному дискурсі д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Шкуров Євген Владленович 2019 Трансформація соціокультурної парадигми Києва за  поширення цифрових технологій к.соц.н., доцент
Єнін М.Н.
Куровська Ганна Валентинівна 2019 Соціологічна освіта як фактор формування соціологічної професії в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Відповідність тем аспірантів опублікованим працям їх керівників
Завантажити сводну таблицю

Дані про аспірантів:

Вісько Ганна Генріхівна
Куцеренко Дмитро Олександрович
Мосейко Андрій Володимирович
Степанюк Ігор Васильович
Вольський Олександр Миколайович
Казьмірова Оксана Миколаївна
Мельник Любов Іванівна
Шкуров Євген Владленович
Куровська Ганна Валентинівна