Магістерська програма “Врегулювання конфліктів та медіація”

Магістерська програма «Врегулювання конфліктів та медіація»
в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 “Важко піднятися самому на високу гору, але коли вас підняли сторонньою силою на висоти, то легко пройти самому ще вище. Таким має бути заповіт Інституту своїм вихованцям”.
Перший ректор КПІ В.Л. Кирпичов

“Чарівник — це не люди, яка знають магічні заклинання, а людина, яка мріє і діє на основі тих знань, які має для того, щоб втілити свою мрію в життя”
КПІ-мудрість


Як і в більшості провідних дослідницьких і технічних  університетах світу, наприклад в Массачусетському технологічному інституті, або університеті, побратимі КПІ ім. Ігоря Сікорського – Варшавській Політехніці – в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, який у 2020 році зайняв перше місце в рейтингу “ТОП-200 України”,  є кафедра соціології.

Кафедра соціології факультету соціології і права є випусковою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 054 “Соціологія“.

Кваліфікація:  магістр соціології, фахівець з врегулювання конфліктів та медіації в соціально-політичній сфері.
Освітня програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Максимальний попит на фахівців даної спеціалізації існує сьогодні в нашій державі, що зумовлено російсько-українською війною.

У 2017 році за ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України була започаткована магістерська програма «Врегулювання конфліктів та медіація» у закладах вищої освіти України з метою підготовки фахівців, які б могли формувати комплексні стратегії і тактики врегулювання конфліктів. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – університет зі стабільно блискучими рейтингами серед закладів вищої освіти України – першим відгукнувся на цю ініціативу та отримав інформаційно-аналітичну підтримку у реалізації програми Посольств Великої Британії та Швейцарії.

Вперше в Україні створена комплексна програма підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів, що базується на новітніх дослідженнях соціології, науки публічного управління, психології, педагогіки та публічного права.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського магістерська програма «Врегулювання конфліктів та медіація» реалізується на базі кафедри соціології Факультету соціології і права. Викладачі програми постійно співпрацюють з громадськими організаціями та експертами у сфері конфліктовирішення (як локальними, так і міжнародними). Розробляються навчальні матеріали з використанням новітніх здобутків провідних світових організацій, які залучені до миротворчості.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського» почала активно формуватися власна наукова школа врегулювання щодо дослідження конфліктів. Ця школа продукує як суто академічний підхід до вивчення конфліктів у рамках осягнення модерного суспільства та його трансформацій, так і емпіричне вивчення конкретних конфліктів. Ці знання та практичні навички  не залишаються всередині вузького кола фахівців – вони  передаються плеяді талановитої молоді, яка дає надію на успішне відновлення миру у державі.

Враховуючи вищезазначене до класифікатору професій було внесену таку: «фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері». Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Магістерська програма включає в себе такі професійні «карти»:

  • спеціалізовану («Конфліктовирішення, медіація та миротворення», «Стратегічне планування у конфліктовирішенні та миротворенні», «Національне примирення», «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів», «Теорія та практика ведення переговорів», «Основи відновного правосуддя», «Регіональні та етнічні конфлікти», «Міжнародне гуманітарне право»)
  • технологічно-прикладну («Захист інтелектуальної власності», «Проектування соціологічного дослідження», «Кількісні методи аналізу соціологічних процесів», «Новітні якісні методи аналізу даних в соціології», «Паблікрілейшнз та кризові комунікації», «Основи наукових досліджень»)
  • інтернаціональну («Крос-національні дослідження в соціології», «Соціологічні теорії соціальних змін, трансформації та модернізації», «Соціологічні студії міграції та внутрішніх переселень»)
  • практики (викладацьку, дослідницьку, стажування в провідних інституціях державного та приватного сектору, які працюють у сфері врегулювання конфліктів та медіації)

 Кафедра соціології КПІ імені Ігоря Сікорського провадить активну політику залучення провідних науковців України та світу для проведення лекцій студентам, які навчаються на магістерській освітній програмі «Врегулювання конфліктів та медіація». Гостьовими лекторами кафедри соціології регулярно виступають Є. Головаха, С. Макеєв, Н.Костенко, О. Злобіна (Інститут соціології НАНУ); Г. Дерлуг’ян (NewYorkUniversity – Abu-Dhabi), К.Харріс (University of California, LosAngelos), А. Бозокі (CEU), П.Тамаш (Corvinus University, Budapest), І.Крастєв (Інститут гуманітарних наук, Відень), К.Вестон (президент Вестон консалтинг, Варшава), представники посольств Великої Британії, Швейцарської конфедерації, Держдепартаменту США та багато інших відомих інтелектуалів, дипломатів, державних та громадських діячів.

Працевлаштування: Випускники освітньо-магістерської програми «Врегулювання конфліктів та медіація» мають необмежені можливості для  працевлаштування, зокрема в державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях, міжнародних фондах тощо.

Так, колишні студенти вже успішно працюють на посадах державної служби, в органах внутрішніх справ і в СБУ (відділи зв’язків з громадськістю), функціонерами та консультантами політичних партій, фахівцями зі зв’язків з громадськістю, дослідниками в соціологічних дослідницьких центрах, експертами в громадських, маркетингових та рекламних організаціях, займаються журналістською діяльністю, викладацькою роботою в університетах, менеджментом усіх рівнів.

Вимоги до абітурієнтів:

  • Диплом бакалавра з будь-якої спеціальності
  • Прагнення до вивчення світового досвіду з регулювання конфліктів

 Для вступу не вимагається:

  • Попередній досвід роботи у сфері врегулювання конфліктів

Відео презентації спеціалізації за участі Міністра України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, послів Великої Британії та Швейцарії на каналі youtube КПІ ім. Ігоря Сікорського :