Вступ до магістратури 2024 (ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація»)

ВСТУПНИКАМ 2024 РОКУ

Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) з соціології, які демонструють наявність високорозвинутої соціологічної уяви й володіють сучасними теоріями, методологією та методами соціологічних досліджень, а також компетентностями у сфері аналізу, моделювання, прогнозування, раннього попередження та врегулювання соціальних конфліктів і медіації.
Набуті концептуальні знання та практичні навички надають здобувачам змогу ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми у сфері соціології на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях і брати фахову участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній, консалтинговій та просвітницькій діяльності.

Кафедра соціології факультету соціології і права є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 054 “Соціологія”.

Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».
Кваліфікація:
магістр соціології, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері.

Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація»
Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Врегулювання конфліктів та медіація” 2023
Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Врегулювання конфліктів та медіація” 2023: заочна форма навчання

Форми та терміни навчання

  • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
  • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
Вступ до магістратури у 2024 році

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Інформація щодо вступу до магістратури у 2024 році на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Офіційні документи для вступу на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Інформація про вступ до магістратури на офіційному сайті Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови вступу на магістерську програму у 2024 році

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест психології та соціології.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2024 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
– ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
– ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2024 та 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Програми вступних випробувань 2024

Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра соціології)

Переглянути програму фахового іспиту за освітньо-професійною програмою “Врегулювання конфліктів та медіація” 2024

Конкурсний бал

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

2024 рік – інформація очікується
2023 рік – 6 місць (денна форма навчання)
2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році

Інформація очікується

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

для денної форми навчання — 41 900 грн. на рік;
для заочної форми навчання — 27 900 грн. на рік.
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Етапи вступної кампанії

1. 07–29.05.2024

Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ (основна сесія)
Реєстрація здійснюється у закладах вищої освіти (інформація щодо буде оприлюднена ближче до початку реєстрації)
2. до 17.06.2024
Запрошення на основну сесію ЄВІ та ЄФВВ
У кабінеті учасника ЄВІ та ЄФВВ буде інформація щодо місця, дати та часу проходження тесту
3. 24.06–15.07.2024
ЄВІ та ЄФВВ (основна сесія)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь.
4. до 20.07.2024
Результати ЄВІ та ЄФВВ (основна сесія)
5. з 01.07.2024
Реєстрація електронних кабінетів
6. 17–28.07.2024
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до
7. 01–28.08.2024 (18:00)
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відбор
8. Не пізніше 24.08.2024
Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендації на зарахування за державним замовленням
9. 24–26.08.2024 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)
10. 27.08.2024
Зарахування вступників за державним замовленням
11. Інформація очікується
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
12. Не пізніше 30.09.2024
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Склад підкомісії за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Врегулювання конфліктів та медіація»:

Склад атестаційної підкомісії
Голова:
д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв П.В.
Члени:
к.політ.н., доцент Багінський А.В.
к.філос.н., доцент Коломієць Т.В.
ст.викладач Казьмірова О.М.

Розклад роботи відбіркової комісії Факультету соціології і права

Інформація за посиланням

Розклад роботи атестаційної комісії:

Інформація щодо розкладу роботи відбіркової комісії у 2024 році очікується і буде відома після затвердження Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році.

Інформація очікується відбудеться консультація для вступу на наступні програми:
– 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
– 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма.
Фахові вступні випробування
Інформація очікується – 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
Інформація очікується – 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма
Інформація очікується – 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
Інформація очікується – 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма
Посилання на Зум буде у вашому кабінеті вступників!
При підключенні до конференції ви маєте обов’язково засвідчити свою особу. Також, необхідно забезпечити якісний безперервний зв’язок, оскільки впродовж всього іспиту ви маєте бути в полі зору Атестаційної комісії.

Перелік документів для вступу

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті Факультету соціології і права

Контактна інформація

Відбіркова комісія ФСП
Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16
E-mail
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Консультант вступників
Балашов Дмитро Валерійович
Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Познайомся з нами ближче в соціальних мережах:
Facebook
Tiktok
Instagram
Twitter
Та на сайті:
sociology.kpi.ua