Опитування

Результати щорічного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми: «Врегулювання конфліктів та медіація», 2023 рік.
Завантажити

Результати щорічного опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми: «Врегулювання конфліктів та медіація», 2023 рік.
Завантажити

Результати щорічного опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 054 Соціологія, 2023 рік.
Завантажити

Щорічне опитування з питань дотримання правил академічної доброчесності і не тільки.
🔸 Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» проводить щорічне опитування з питань академічної доброчесності. Будь ласка, пройдіть його – опитування займе не більше 10 хв, а інформація з нього дуже важлива для нас.
🔸 Цього року опитування стосується не лише запобігання випадків академічної недоброчесності, а також:
• конфліктів між студентами, активістами, викладачами та адміністрацією;
• ефективності вирішення конфліктних ситуацій в університеті;
• випадків сексизму та домагань;
• та інших важливих аспектів побудови безпечного та доброчесного освітнього середовища.
📍 Де: опитування можна знайти в особистому кабінеті АІС «Електронний кампус КПІ» (https://ecampus.kpi.ua/login)
Просимо вас виділити кілька хвилин та дати щирі відповіді, які будуть використані виключно в узагальненому вигляді.