Кафедра соціології сьогодні — це конкурентноспроможний бренд та привабливий імідж
За теперішніх умов не просто бурхливих змін, а змін неймовірної швидкості та фундаментального характеру цих змін (згадаймо лише пандемію коронавірусу, яку ми переживаємо сьогодні), ключовими стають такі питання під час вибору абітурієнтами університету:
Що сучасний університет може запропонувати абітурієнту?  Для цього нам треба адресувати такі питання / проблеми:
1. Що я буду вивчати?
2. Які перспективи міжнародної освіти в нашому університеті?
3. Ким я буду працювати?
4. Чого очікувати від студентського життя?

1. Що я буду вивчати? Наш університет пропонує збалансовану програму, яка об’єднує сучасні професійні знання, актуальну інформацію та практичні навички. Це гармонійне поєднання теорії та практики уможливлює студентів нашого університету успішно обраховувати свою життєву та професійну траєкторію, враховуючи вплив глобальних трендів на локальному, ба більше, на індивідуальному рівні. Адже в сучасному світі, яких за словами журналіста Нью-Йорк Таймс Томаса Фрідмана став «пласким», тобто компактним. І все це відбулося на наших очах, завдяки соціально-економічній інтеграції світу і неймовірному поступу транспортних та інформаційно-комунікаційних технологій. Знову, згадаємо як швидко коронавірус охопив весь світ, і так само весь світ перейшов на онлайн освіту на рівні університетського навчання.
2. Які перспективи міжнародної освіти в нашому університеті? Наш університет постійно запрошує закордонних професорів найвищого рівня кваліфікації з провідних університетів світу. Так, ми кілька років тому започаткували магістерську програму «Врегулювання конфліктів та медіація» за допомогою провідних експертів з університетів Британії, Швейцарії та США. Університет має численні угоди з університетами з країн-членів Європейського Союзу, також з бізнесами та інституціями, які працюють у сфері вивчення громадської думки, маркетингу, управління людськими ресурсами, врегулювання конфліктів та медіації. Співпраця з університетами країн Євросоюзу в рамках програми Еразмус дає студентам численні можливості для навчання в Європі впродовж семестру і довше. Так, саме зв’язок з організаціями, які працюють на ринку надання соціологічних, маркетингових послуг, займаються конфліктовирішенням та медіацією. Ба більше, багато викладачів навчалися та стажувалися в найпрестижніших університетах світу — тут і Центральноєвропейський університет, який свого часу заснував філантроп Джорж Сорос, і Нью-Йоркський університет, Стенфорд, Оксфорд, Токіо та Відень.
3. Ким я буду працювати? Поза всяким сумнівом освіта це не лише процес розвитку та вдосконалення; освіта націлена на отримання конкретного результату. І цим результатом є здобуття конкурентоспроможності на ринку праці за одночасної реалізації свого потенціалу та реалізації своїх інтересів. Завдяки нашим міжнародним контактам освітнім та бізнесовим контактам, співпраці з бізнесом та неурядовими організаціями наші випускники мають високі шанси знайти і професійно-фінансовий успіх, і свою творчу самореалізацію на ринку праці. Наші випускники працюють соціологами, маркетологами, фахівцями з управління людськими ресурсами та у сфері IT, в державних та недержавних організаціях, які займаються конфліктовирішенням та медіацією. Відтак, наша кафедра соціології, спеціальність 054 Соціологія та освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація».
Кафедра соціології не тільки робить студентів конкурентоспроможними на ринку праці, а й пропонує гідні місця для стажування на старших курсах, де  згодом провідні вітчизняні та міжнародні соціологічні і маркетингові компанії (Кантар Україна, SOCIS, КМІС, Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка) охоче запрошують студентів до постійного співробітництва. Кафедра надає не тільки якісні фундаментальні знання в області науки,  а й слугує безцінним джерелом отримання корисного життєвого досвіду, які студенти потім використовують протягом всього життя. Роблячи вибір на користь нашої спеціальності студенти гарантовано знайдуть коло власних інтересів та реалізують себе в найрізноманітніших напрямках, адже соціологія знаходиться на перетині багатьох наук, що дає широкий розмах для втілення ваших ідей.
4. Чого очікувати від студентського життя? Вміння командно працювати, вирішувати конфліктні ситуації, ефективно взаємодіяти формується не тільки під час  відвідування пар, а і в процесі насиченого і яскравого студентського життя: впорядкована і комфортна територія кампусу сприяє цікавому спортивному та творчому дозвіллю, студентська рада посилює і закріплює процеси самоврядування, студентоцентричність є головним принципом взаємин між студентами і викладачами.