ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Лист від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо відкриття спеціалізації  «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю  054 «Соціологія» на кафедрі соціології ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити
Витяг з протоколу засідання Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №5 від 15.05.2017 року про відкриття спеціалізації  «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю  054 «Соціологія» на кафедрі соціології ФСП
Завантажити
Наказ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №1-188 від 06.06.20217 року про відкриття спеціалізації  «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю  054 «Соціологія»
Завантажити
Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», магістр
Концепція підготовки магістрів спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю 054 «Соціологія» 

Освітньо-професійні програми за роками 

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2023
ОПП магістр медіація 2023
Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022
ОПП магістр медіація 2022
Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП магістр медіація 2021
Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП магістр медіація 2020
Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
Титул ОПП магістр медіація 2018
ОПП магістр медіація 2018

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму «Врегулювання конфліктів та медіація»

Відгук доктора економічних наук, професора, Голови правління ГО “Центр прикладних економічних досліджень “Смарт” 
Завантажити
Відгук Генерального директора ТОВ “Кантар Україна”
Завантажити
Рецензія доктора соціологічних наук, професора кафедри прикладної соціології та соціальної комунікації ХНУ імені В.Н.Каразіна, академіка Національної академії наук України, член-кореспондента Національної академії наук України
Завантажити
Рецензія Генерального Секретаря Громадської Спілки “Всеукраїнська Спілка Молодіжних Організацій “Християнська Асоціація Молодих Людей України” – YMCA України.
Завантажити

Відгук 
доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту соціології НАНУ.
Завантажити

Співпраця з роботодавцями

Зустріч з керівницею дослідницького центру СМАРТ

Лекція представника роботодавців, старшого консультанта Pro-Consulting

Протоколи засідань методичних семінарів   

Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 28.08.2023 року.
Завантажити
Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 13.04.2023 року.
Завантажити
Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1 від 09.01.2023 року.
Завантажити
Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1 від 01.09.2022 року.
Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри  соціології  на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньо-професійної програми

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №10 від 28.05.2020 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити

Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №10 від 12.06.2020 року
Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №4 від 24.11.2020 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №5 від 24.11.2020 року
Завантажити
Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 30.11.2021 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №2 від 30.11.2022 року
Завантажити
Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №11 від 17.06.2022 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №2 від 17.06.2022 року
Завантажити
Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 23.11.2022 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №3 від 23.11.2022 року
Завантажити
Протокол засідання науково-методичної комісії університету зі спеціальності 054 Соціологія №1 від 02.03.2024 року
Завантажити