Аспірантура

Третій рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 Соціологія
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Доктор філософії з соціології
ОНП “Соціологія”

Навчальний план підготовки PhD 2022 року: очна форма навчання

Навчальний план підготовки PhD 2022 року: вечірня форма навчання

Навчальний план підготовки PhD 2023: очна форма навчання

Навчальний план підготовки PhD 2023 року: вечірня форма навчання