Аспірантура

Третій рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 Соціологія
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Доктор філософії з соціології
ОНП “Соціологія”

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 054 «Соціологія»  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Завантажити

Освітньо-наукова програма за роками 

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2023
Завантажити
Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2022
Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-наукову програму 

Відгук доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту соціології НАНУ.
Завантажити

Рецензія Директорки Навчально-наукового центру прикладної соціології “Соціоплюс”
Завантажити

Протоколи засідань методичних семінарів   

Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 15.09.2023 року.
Завантажити
Протокол засідання методичного семінару з соціології кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 15.06.2022 року.
Завантажити

Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами

Протокол зустрічі зі стейкхолдерами ОНП “Соціологія” третього рівня вищої освіти кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 23.11.2022 року.
Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри  соціології на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньо-наукової програми

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №5 від 26.12.2023 року про затвердження результатів неформальної освіти
Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри соціології №3 від 23.11.2022 року про обговорення пропозицій від стейкхолдерів щодо оновлення програми
Завантажити