Аспірантура

Третій рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 Соціологія
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Доктор філософії з соціології
ОНП “Соціологія”

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2023

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2022