Матеріально-технічне забезпечення

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри теорії та практики управління
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Адреса приміщення Найменування власника майна Площа(кв. метрів)
Навчальний корпус № 1(пр-т Перемоги 37 ) КПІ імені Ігоря Сікорського 27945,1
Навчальний корпус № 7 (пр-т Перемоги 37-к) КПІ імені Ігоря Сікорського 32349,7
Навчальний корпус № 19 (вул.  Політехнічна 39) КПІ імені Ігоря Сікорського 21978,4
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (університет)
Найменування приміщення Площа приміщень (кв. метрів)
усього у тому числі
власних орендо-ваних зданих в оренду
1. Навчальні приміщення, усьогоу тому числі: 113908,15 113908,15
  приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 95926,15 95926,15
  комп’ютерні лабораторії 12615,0 12615,0
  спортивні зали 5367,0 5367,0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9018,0 9018,0
3. Службові приміщення 6601,1 6601,1
4. Бібліотекау тому числі читальні зали 14662,2 14662,2
5. Гуртожитки 143974,5 143974,5 714,35
6. Їдальні, буфети 6686,43 6686,43
7. Профілакторії, бази відпочинку 23735,0 23735,0
8. Медичні пункти 3962,0 3962,0
9. Інші
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету,їх площа Найменування обладнання, устаткування, їх кількість
Лабораторія естетики№ 514, корп. 7; 52,6 м2 мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, 1 комп’ютер, проектор), слайд проектор
Комп’ютерний кабінет, № 011, корп. 7; 60,0 м2 10 сучасних комп’ютерів
Кабінет дипломного проеткуванння та роботи з аспірантами, № 503, корп. 7 проектор, екран
НДЦ (науково-дослідний центр) прикладної соціології “Соціоплюс”№ 0-09, корп. 7;  61,8 м2 5 комп’ютерів, 2 ноутбуки,екран, проектор, ризограф
4. Інформація про соціальну інфраструктуру (за університет)
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
 Кількість Площа(кв. метрів)
1. Гуртожитки для студентів 21 143974,5
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 6,12
3. Їдальні та буфети 20 6686,43
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 8
5. Актові зали 3 1667,0
6. Спортивні зали 9 5367,0
7. Плавальні басейни 2 2562,0
8. Інші спортивні споруди:стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

1

1

2

5760,0

7617,63

3426,0

9. Студентський палац (клуб) 1 6738,0
10. Інші