Матеріально-технічне забезпечення

На період 2021-2025 років діє Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського створена з метою формування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» інтегрованого освітнього середовища шляхом впровадження комплексу заходів, що забезпечують доступність і якість освітніх послуг усім суб’єктам освітнього процесу, зокрема й особам з особливими освітніми потребами, з урахуванням здібностей, можливостей та інтересів кожного з них.
Завантажити програму розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри соціології

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Адреса приміщення Найменування власника майна Площа(кв. метрів)
Навчальний корпус № 1
(пр-т. (пр-т. Берестейський 37) 37)
КПІ ім. Ігоря Сікорського 27945,1
Навчальний корпус № 7
(пр-т. Берестейський 37-к)
КПІ ім.Ігоря Сікорського 32349,7
Навчальний корпус № 19
(вул.  Політехнічна 39)
КПІ ім.Ігоря Сікорського 21978,4
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (університет)
Найменування приміщення Площа приміщень (кв. метрів)
усього у тому числі
власних орендо-ваних зданих в оренду
1. Навчальні приміщення, усього у тому числі: 113908,15 113908,15
  приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 95926,15 95926,15
  комп’ютерні лабораторії 12615,0 12615,0
  спортивні зали 5367,0 5367,0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9018,0 9018,0
3. Службові приміщення 6601,1 6601,1
4. Бібліотека у тому числі читальні зали 14662,2 14662,2
5. Гуртожитки 143974,5 143974,5 714,35
6. Їдальні, буфети 6686,43 6686,43
7. Профілакторії, бази відпочинку 23735,0 23735,0
8. Медичні пункти 3962,0 3962,0
9. Інші
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість

Лабораторія Врегулювання конфліктів та медіації, № 508, корп. 7; 24,0м2 2 ноутбуки, проектор, фліпчарт
Лабораторія естетики № 514, корп. 7; 52,6м2 мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, 1 комп’ютер, проектор), слайд проектор
Комп’ютерний кабінет, № 011, корп. 7; 60,0м2 10 сучасних комп’ютерів
Кабінет дипломного проеткуванння та роботи з аспірантами, № 503, корп. 7;  88,0 м2 ноутбук, проектор, екран
НДЦ (науково-дослідний центр) прикладної соціології “Соціоплюс”№ 0-09, корп. 7;  61,8 м2 5 комп’ютерів, 2 ноутбуки, екран, проектор, ризограф
4. Інформація про соціальну інфраструктуру (за університет)
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
 Кількість Площа(кв. метрів)
1. Гуртожитки для студентів 21 143974,5
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 6,12
3. Їдальні та буфети 20 6686,43
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 8
5. Актові зали 3 1667,0
6. Спортивні зали 9 5367,0
7. Плавальні басейни 2 2562,0
8. Інші спортивні споруди:стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

1

1

2

5760,0

7617,63

3426,0

9. Студентський палац (клуб) 1 6738,0
10. Інші