ОНП “Аналітика соціальних даних”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОНП: «Аналітика соціальних даних»

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року: ОНП “Аналітика соціальних даних”