Аспірантура

Третій рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 Соціологія
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Доктор філософії з соціології
ОНП “Соціологія”

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 12 від 23.06.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 11 від 27.06.2023).

ОБОВ’ЯЗКОВІ

 1. Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
 2. Трансформації соціально-наукового пізнання
 3. Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
 4. Організація науково-інноваційної діяльності
 5. Методологія педагогічної діяльності
 6. Педагогічна практика

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 10 від 08.04.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 02.06.2023).

ВИБІРКОВІ

 1. Ідентичність в суспільстві модерну
 2. Моделювання структурними рівняннями в соціології
 3. Академічне письмо: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
 4. Гносеологія наукового пізнання
 5. Пропаганда і збройний конфлікт
 6. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи