Література

Professor Ken Laundra’s Restorative Justice Bibliography
Download

Світове дослідження цінностей 2020 в Україні
Download

Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
Download

АБВ. Збройний конфлікт в термінах (Путівник для України)
https://mtot.gov.ua/files/uploads/8b5c1540-a1ae-11e9-9b89-731f32e113d5.pdf

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України / за заг. ред. к.е.н. О. В. Кравчука – К.: Центр соціальних і трудових досліджень, 2016 р. — 205 с.
http://cslr.org.ua/kniga-alternativni-mehanizmi-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-ukrayini/

Олена Богдан
Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7700/Bogdan_SocResearch.pdf 

Ярс Балан
Репортажі Ріа Клайман з подорожі по Східній Україні і Кубані наприкінці літа 1932 р.
http://uamoderna.com/shafka-dok/balan-rhea-clyman-holodomor

Еренрайх Барбара
Дівчина на замовлення
http://commons.com.ua/divchina-na-zamovlennya/

Брайсон В.
Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии.– Пер. с англ. – К.: Центр учебной литературы, 2011. — 248 c.
Download

Євген Большов
Ризики соціології воєнного часу
http://gazeta.dt.ua/internal/riziki-sociologiyi-voyennogo-chasu-_.html

Тимофій Брік
Огляд публікацій #5.
https://tymobrik.com

Евгений Головаха
Альтернативный социологический словарь
http://i-soc.com.ua/assets/files/library/soc_slovar.pdf

Головаха Є., Паніна Н.
Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до “помаранчевої революції”
Download

Антоніо Грамші
В’язничні зошити. Вибрані записи.
http://vspp.org.ua/wp-content/uploads/Gramsci-Quaderni-del-carcere-Kiev-2014.pdf

Владислав Гриневич
Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Дніпропетровськ : Ліра, 2012.– 506 с.
http://uamoderna.com/biblioteka/grynevych-unbridled-dissonance

Дембіцький С.С.
Пояснення процесу демократизації і теоріях інституціоналізму раціонального вибору та культурної модернізації: порівняльний аналіз
Download

Ґолдторп Джон
Десятиліття інвестицій у освіту не привели до покращення соціальної мобільності
http://commons.com.ua/desyatilittya-investitsij-u-osvitu-ne-priveli-do-pokrashhennya-sotsialnoyi-mobilnosti/

Доповідь д.с.н., проф. С. О. Макеєва (зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України) на 3-ій міжнародній соціологічній конференції НТУУ “КПІ” “Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014 рр.”
Download

Кутуев П.В.
Интеллектуальные истоки современного неолиберализма и социологический дискурс о развитии / П. В. Кутуев, Д.Л. Герчановский // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 1. – С. 65-71.
Download

Павло Кутуєв
Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм
Download

Павел Кутуев
Проблематика современного социологического теоретизирования
Download

Павел Кутуев
Сообщество ритуала модернизации: от логоса к культу
Download

Павел Кутуев
Социология: исторические истоки и современные трансформации
Download

Кутуєв П.В.
Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія / П.В. Кутуєв. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 516 с.
Download

Захар Попович
Співіснування ринкових, планових і адміністративних механізмів господарювання в економічній системі СРСР
http://commons.com.ua/en/spivisnuvannya-rinkovih-planovih-i-administrativnih-mehanizmiv-gospodaryuvannya-v-ekonomichnij-sistemi-srsr/

Елена Cимончук
Классовое действие: тенденции формирования социальных классов в Украине
Download

Михайло Собуцький
Класова експлуатація та класова боротьба
http://commons.com.ua/uk/suchasnist-klasu/

Чарльз Тилли
Война и строительство государства как организованная преступность
http://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-organizovannaya-prestupnost/

Timofii Brik, PhD student in Sociology at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Огляд публікацій у провідних соціологічних журналах світу 
Огляд публікацій №1. 
Огляд публікацій №2. 
Огляд публікацій №3. 

Шестаковський О.П.
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наукова доповідь / О.П. Шестаковський, Є.В. Білоус; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2015. – 36 с.
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf

Success as a Knowledge Economy: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523396/bis-16-265-success-as-a-knowledge-economy.pdf

Cihan Tugal
Elusive revolt: The contradictory rise of middle-class politics
http://sociology.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/tugal/Tugal-Thesis%20Eleven-2015.pdf

Critical Companion to Contemporary Marxism
English translation of Jacques Bidet and Eustache Kouvelakis, Dictionnaire Marx contemporain. C. Presses Universitaires de France, Paris 2001.
http://www.marx.be/Prime/ENG/Books/Bidet_Contemporary_marxism.pdf

Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri
Neoliberalism: Oversold?
http://www.imf.org

Gary Burtless
The growing life-expectancy gap between rich and poor
http://www.brookings.edu/research/opinions/2016/02/22-growing-life-expectancy-gap-burtless?cid=00900015020149101US0001-0411

Zygmunt Bauman
Social media are a trap
http://elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html

How Islam is different from other religions
Islam, in both theory and practice, is “exceptional” in how it relates to politics, writes Shadi Hamid.

Volodymyr Ishchenko
The Ukrainian Left during and after the Maidan Protests
https://www.academia.edu/20445056/The_Ukrainian_Left_during_and_after_the_Maidan_Protests

William A. Galston
On immigration, the white working class is fearful
http://www.brookings.edu

Brenda Myers
My 25 years as a prostitute
http://www.bbc.com/news/magazine-33113238

Gray Matter
What a Million Syllabuses Can Teach Us
http://www.nytimes.com/2016/01/24/opinion/sunday/what-a-million-syllabuses-can-teach-us.html?_r=0

Michael K. Miller
Economic Development, Violent Leader Removal, and Democratization
http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/17561/Miller.pdf

Nathan Joo, Richard V. Reeves and Edward Rodrigue
American success and the pitfalls of generalization
http://www.brookings.edu/blogs/social-mobility-memos/posts/2016/04/20-asian-american-success-and-pitfalls-of-generalization-reeves?cid=00900015020149101US0001-0423

William McCants and Christopher Meserole
The French connection: Explaining Sunni militancy around the world
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2016/03/25-french-connection-sunni-militancy-mccants-meserole?cid=00900015020149101US0001-0325

James Morone
El Casino Macabre
http://www.lrb.co.uk/v29/n12/james-morone/el-casino-macabre

Hunter Rawlings
College is not a commodity. Stop treating it like one.
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/06/09/college-is-not-a-commodity-stop-treating-it-like-one/

Pippa Norris
It’s not just Trump. Authoritarian populism is rising across the West. Here’s why.
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/11/its-not-just-trump-authoritarian-populism-is-rising-across-the-west-heres-why/

Polese, A. (2014) Informal Payments in Ukrainian Hospitals: on the Boundary between Informal Payments, Gifts and Bribes, Anthropological Forum 24(4): 381-395
Download

Richard V. Reeves and Nathan Joo
The glass barrier to the upper middle class is hardening
http://www.brookings.edu/blogs/social-mobility-memos/posts/2016/05/11-glass-barrier-to-upper-middle-class-hardening-reeves?cid=00900015020149101US0001-0511

Richard V. Reeves
Private Education, Social Class, and Social Mobility
http://www.brookings.edu

ANIS SHIVANI
Half-truth Hillary finally exposed: This was the debate where Bernie Sanders changed the Democratic Party for good
http://www.salon.com/2016/04/15/half_truth_hillary_finally_exposed_this_was_the_debate_where_bernie_sanders_changed_the_democratic_party_for_good/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow

Nate Schenkkan
Europe and Eurasia Brace for Impact
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016

Ana Swanson
Six maps that will make you rethink the world
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/04/29/six-maps-that-will-make-you-rethink-the-world/

The Future of Worldwide Income Distribution
Tomáš Hellebrandt and Paolo Mauro
http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/635.pdf

The Spell of Marx and Jeffrey Sachs: Social Theory and Post-Communist Politics
Venelin I. Ganev
Miami University of Ohio, Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies 
http://m.eep.sagepub.com/content/29/2/440.full.pdf

The New Conspicuous Consumption
https://www.jacobinmag.com/2015/06/rich-kids-of-instagram-berger-ways-of-seeing/

CHRISTOPHER WALKER, MARC PLATTNER, & LARRY DIAMOND
Authoritarianism Goes Global
Undemocratic states are kicking their influence-peddling machines into high gear.
http://www.the-american-interest.com/2016/03/28/authoritarianism-goes-global/

Joseph Stiglitz: how I would vote in the Greek referendum
http://www.theguardian.com/business/2015/jun/29/joseph-stiglitz-how-i-would-vote-in-the-greek-referendum#comments

Eve Chiapello and Norman L Fairclough
Understanding the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism
https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/801/1-Readings/Chiapello%20&%20Fairclough.pdf