Закордонні партнери та лектори

Георгій Дерлуг’ян
У серпні 1990 р. був запрошений на роботу до Центру імені Фернана Броделя з вивчення економік, історичних систем та цивілізацій при Університеті штату Нью-Йорку місті Бінгемптоні. У 1995 році захистив дисертацію з соціології (Ph.D.) на тему «Варіанти сепаратизму в період розпаду СРСР: Чому Татарстан не Чечня, а Аджарія не Абхазія».
Працював в Мічиганському та Корнельскому університетах; з 1997 до 2011 рр. викладав історичну соціологію та міжнародні питання у Північно-західному університеті, місто Чикаго. З 2011 року переходить на роботу до нового філіалу Нью-Йоркського університету в еміраті Абу Дабі.
Виступав як запрошений професор університетів Йокогами, Японія; Бордо, Франція; Європейського університету Санкт-Петербургу, Росія; Тбіліського державного університету, Грузія.
Лауреат стипендії ім. Ендрю Карнегі (США, 1999), нагород Американської соціологічної асоціації за кращу монографію року за категоріями політичної соціології (2006) та політекономії світосистеми (2007),а також премії ім. Норберта Еліаса (Нідерланди, 2008) та численних дослідницьких нагород і грантів.
Автор фундаментальної монографії «Адепт Бурдьє на Кавказі: біографія у світосистемній перспективі». У 2013 р. разом з І. Валерстайном, М. Манном та К. Калхуном видав дискусійну книжку «Чи є майбутнє у капіталізму?». Роботи Георгія Дерлуг‘яна перекладені 19 мовами, включно з японською, китайською, корейською, французькою, німецькою, іспанською, турецькою, арабською, фарсі, вірменською, грузинською та українською.

В КПІ імені Ігоря Сікорського виступав з такими лекціями: 

3 червня 2015 року «Taming of the Leaders» (у рамках міжнародної конференції КПІ «Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі».

5 червня 2015 року “On the accelerated modernization of states in the modern world system: who and how succeeded and why others failed”

4 жовтня 2014 року “The extinction of the ideology of the twentieth century and the evolutionary prospects of equality in human communities”.

Наукові роботи:

Книги:

 1. Wallerstein, Immanuel; Derluguian, Georgi; Calhoun Craig; Collins, Randall; Mann, Michal (2013). Does Capitalism Have a Future?. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-933085-0.
 2. Derluguian, Georgi (2005). Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-14283-3.
 3. Derluguian, Georgi; Greer, Scott L. (2000). Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System. Westport, Conn.: Greenwood Press. ISBN 0-275-96656-9.

Статті:

 1. Derluguian G.M. The Process and the Prospects of Soviet Collapse: Bankruptcy, Segmentation, Involution // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000. – Р. 203–226.
 2. Derluguian G. Recasting Russia // New Left Review. – 2001. – № 12. – P. 5–31.
 3. Derluguian G. The Capitalist World-System and Socialism // Encyclopedia of Nationalism. – San Diego: Academic Press, 2001. – P. 55–80.
 4. Derluguian G. Under Fond Western Eyes // New Left Review. – 2003. – № 24. – Р. 136–144.
 5. Derluguian G.M., Goldfrank W.L. Introduction: Repetition, Variation, and Transmutation as Scenarios for the Twenty-first Century // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing world System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000. – P. 1–1

Тези:

 1. Georgi Derluguian, Timothy Earle, Will Reno Taming the chief// Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 р./ укладачі: Г. Дерлуг’ян, А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, Мігалуш А.О. – К.: Талком, 2015. – С.23-24.

Кріс Вестон (Chris Weston) – доктор економіки, президент «Вестон консалтінг» (Варшава, Польща).

Лекції для спільноти  КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 1. 29 листопада 2016 року “Unsplendid isolation: the political and economic consequences of the Brexit referendum”.
 2. 18 травня 2017 року “The Korean Island: North and South Korea between Geopolitics and Geoeconomics”
 3. 18 травня 2017 року “Trump’s Waterage and Impeachment?: Examining the Nikson episode. A case study in historical political sociology”
 4. 24 листопада 2017 року “Північна Корея: інтерпретація поведінки”
 5. 24 листопада 2017 року “Брекзіт та його наслідки”

Сфера досліджень:  міжнародна економіка.

Академічна кар’єра: В Варшавській школі економіки в 2015 році отримав наукову ступень Doctor of Philosophy (PhD).

Наукові роботи:

 1. Chris Weston. The National State, Modernisation and Globalisations: The Case of South Korea in the 1960s to 1980s// Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2014. – № 1 (21). – С. 48-60.
 2. Chris Weston. Transition from the Shah to Shiite Theocracy, and the Rise of the Pasdaran as a political, military and economic institution// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – – 1(5). – С. 20-24.
 3. The Korean Island: North and South Korea between Geopolitics and Geoeconomics// Капіталізм, популізм та модерн : VIІI міжнародна науково-практична конференція з соціології (м.Одеса, 18-19 травня 2017 р.)/ Укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, О.О. Онуфрієнко. – Одеса: Типографія Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – C. 28-29.
 4. Chris Weston. Political Economy of a Post Communist Mafia State: Hungary as a Case Study//Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією і нерівністю: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 30-31 травня 2016 р.)/ Укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – К.: Політехніка, 2016. – С.20-21.
 5. Chris Weston. The Post Communist Mafia State//Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією і нерівністю: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 30-31 травня 2016 р.)/ Укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – К.: Політехніка, 2016. – С. 21-23.
 6. Chris Weston. Unsplendid isolation: the political and economic consequences of the Brexit Referendum// Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 29-30 листопада 2016 р.)/ Укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – Київ; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – C. 22-23.
 7. Chris Weston. Europe in the Shadow of Violence: Islamic State analysed in the Northern Conceptual Framework// Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування таспротиву в епоху модерну: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С.31-32.
 8. Chris Weston. “Bob’s Your Uncle” and the Continuing Prevalence of Dynastic Politics in the Modern Era// Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 р./ укладачі: Г. Дерлуг’ян, А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С.295-296.
 9. Chris Weston. Ukraine after the 2014 war: periphery or semi perephery? // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – С. 28-29.
 10. Chris Weston. The national state, modernization and globalization: the case of South Korea// Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали між. нар. наук.-практ. конфер. (м. Київ, 28-29 листопада 2013 р.)/ Уклад. П.В. Кутуєв. – К.: «Талком», 2013. – С. 36-37.

Лукан Вей (Lucan Way) – професор політології Торонтського університету.

Лекції для спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського:

29 травня 2015 року «Революційне походження та тривалість радянського тоталітаризму» («Revolutionary Origins and the Durability of the Soviet Totalitarianism»).

 Сфера досліджень: демократичні перетворення та еволюція авторитарних режимів у країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема у міжрегіональній перспективі, демократизація, авторитаризм, пост-комуністична політика.

Академічна кар’єра: Лукан Ахмад Вей отримав ступінь доктора філософії в Університеті Каліфорнії в Берклі і є професором політології Торонтського університету. Він отримав стипендії у Гарвардському університеті (Гарвардська академія та Центр розвитку російських та євразійських досліджень Девіса) та Університеті Нотр-Дам (Kellogg Fellowship).

Він є співдиректором Програми вивчення України ім. Петра Яцика та є співголовою редакційної колегії журналу “Демократія”.

Лауреат премії за кращу статтю від the American Political Science Association’s Comparative Democratization Section, 2006 році.

 Наукові роботи:

 1. Way L. Review of Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. By Hale Henry E.. New York, NY: Cambridge University Press, 2014. 558p.// Perspectives on Politics.  – 2017. –15(2). –Р. 580-582
 2. Mickey R., Levitsky S., Way L. Is America Still Safe for Democracy? Why the United States Is in Danger of Backsliding// Foreign affairs. – may-jun 2017. – P. 20-29
 3. Way L. Response to Henry E. Hale review of Pluralism by Default: Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics// Perspectives on Politics. – 2017. – 15 (2). – Р. 579-580
 4. Fish M.S., Samarin M., Way L. Russia and the CIS in 2016: Pursuing Great Power Status// Asian Survey. – 2017. – 57 (1). – Р. 93-102
 5. Johns Hopkins, Lucan Way. Pluralism by Default: Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics. –
 6. Levitsky S., Way L. The myth of democratic recession// Journal of Democracy. – 26 (1). – – Р. 45-58
 7. Way L. Civil society and democratization// Journal of Democracy. – – 25 (3). – Р. 35-43
 8. Levitsky Steven, Lucan Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War// New York: Cambridge University Press. – – Р. 520
 9. Levitsky Steven, Lucan Way. The Myth of the Democratic Recession // Journal of Democracy – 2015. – 26. – Р.45-58
 10. Levitsky Steven, Lucan Way. The Durability of Revolutionary Regimes// Journal of Democracy. – July 2013. – 24(3). – Р. 5-17.
 11. Lucan Way. Deer in Headlights: Incompetence and Weak Authoritarianism after the Cold War// Slavic Review. – – 71(3). – Р. 619-646
 12. Levitsky Steven, Lucan Way. Beyond Patronage: Violent Struggle, Ruling Party Cohesion and Authoritarian Durability// Perspectives on Politics. – –10(4).  – Р. 869-889
 13. Way L. The lessons of 1989// Journal of Democracy. – – 22 (4). –  Р.13-23
 14. Levitsky S, Way L. Competitive Authoritariansim//New York: Cambridge University Press. – – 16.
 15. Levitsky S., Way L. Why democracy needs a level playing field// Journal of Democracy. – – 21 (1). –  Р. 57-68
 16. Way L. The real causes of the color revolutions// Journal of Democracy. – – 19 (3). – Р. 55-69
 17. Lucan Way. The real causes of the color revolutions// Journal of Democracy 19 (3). – –  Р. 55-69.
 18. Levitsky S., Way L. Linkage versus leverage. Rethinking the international dimension of regime change// Comparative Politics. – – Р. 379-400
 19. Lucan Way. Authoritarian State Building and the Sources of Political Competition in the Fourth Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine// World Politics. – January 2005. – 57 (4). – Р. 231-261.
 20. Levitsky S., Way L. International linkage and democratization// Journal of democracy. – 2005. – 16 (3). – Р. 20-34
 21. Way L. Rapacious individualism and political competition in Ukraine, 1992–2004// Communist and Post-Communist Studies. – 2005. – 38 (2). – Р. 191-205
 22. Way L. Kuchma’s failed authoritarianism// Journal of Democracy. – – 16 (2). – Р. 131-145
 23. Way Weak states and pluralism: The case of Moldova// East European Politics and Societies. – 2003. – 17 (3). –  Р. 454-482
 24. Levitsky S., Way L. The rise of competitive authoritarianism// Journal of democracy. – 2002. – 13 (2). – Р. 51-65

Пал Тамаш (угор. Tamás Pál, народився 25 серпня 1948) — угорський соціолог, член Угорської академії інженерних наук, директор Центру соціетальної політики Будапештського університету Корвінус (Будапешт).

Лекції для спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 1. 9 грудня 2016 року «Сучасні розколи у міжнародній системі: соціологічна рамка для національних мрій, глухих кутів та реформ (Contemporary splits in the international system: sociological frames of dreams, dead ends and reforms)».
 2. 11 грудня 2015 року «Actual interpretations in the history and sociology of science».
 3. 9 грудня 2014 року «Социологические измерения технологической политики».

 Сфера досліджень: соціальні трансформації посткомуністичних країн, транзитологія і концепції розвитку (девелопменталізм), теорія довіри

Академічна кар’єра: Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1971). Доктор соціології (PhD, 1981). Доктор наук (Dr. habil) у галузі макроекономіки та економічного планування (2001, Університет ім. К. Маркса, Будапешт).

У 1974–1978 – учений секретар Інституту соціології УАН, 1989–1991 – директор з досліджень Інституту вивчення суспільної думки, 1991–1998 –директор НДІ соціальних конфліктів УАН. З 1998 до кінця 2010 — директор Інституту соціології УАН. Зараз – завідувач Департаменту дослідження знань, цінностей і культури цього інституту.

Як запрошений викладач та професор викладав також у Британській академії соціальних і гуманітарних наук у Лондоні (1983), Кембриджському університеті, США (1985), Університеті Уеслі, Мідлтаун, США (1991), Університеті Конкордія, Монреаль, Канада (1991–1992), Науковому центрі соціальних досліджень у Берліні (1995–1996).

Кавалер Ордену за заслуги Угорської Республики 2007 р.

 Наукові роботи:

 1. Tamas Pal. Refugees and trigger effects in East European identites: the 2015 explosion// Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування таспротиву в епоху модерну: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С.43-44.
 2. Tamas Pal. Egy közgazdasági reformképzés kontúrjai KÖZ-GAZDASÁG 2013:(4) pp. 70-85. (2014)
 3. Tamas Pal. Moszkvai reformvitak- a szovjet akademiai modell vege MAGYAR TUDOMÁNY 10: 1219-1230. (2013)
 4. Tamas Pal. Akadémiai Kapitalizmus Közép-Európában: Kutatási kerdőjelek// MAGYAR TUDOMÁNY 1: 81-96. (2013)
 5. Tamás Pál. A svajci utopia Keleten- egy tulhasznalt ideogramma// KORUNK (KOLOZSVÁR) 2013:(11) pp. 20-32. (2013)
 6. Tamas Pal. A csehszlovak vita: Alternativ nemzetfelfogasok//KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 9-10: 17-21. (2013)
 7. Tamas Pal. A magyar nemzeti populizmus indikatorai: Mutat -e valamit az antiszemitizmus?//KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1-2: 15-20. (2013)
 8. Tamas Pal. civilizalja-e a magyar szelsojobbot a parlament?//KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 3-4: 17-22. (2013)
 9. Tamas Pal. Kulturpolitika a 2000 evekben 1.// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 42:(5-6) pp. 25-28. (2013)
 10. Tamas Pal. Kulturpolitika a 2000-es években II.// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 42:(7-8) pp. 37-40. (2013
 11. Tamas Pal. Struktura i institutti empiricheskich socialnich issledovanii: Novie Tendencii i starije protivorechija: Goovaha EI, Ljubivaja T Ja (szerk.) szucsaszni metodi sboru i analizu dannich v sociologii. Kiev: Institut sociologii NAN, 2013. pp. 12-23.
 12. Tamas Pal. Digital cosmopolitanism and smart grids// Gladkova Anna (szerk.)// National Media Systems between National and global models and Trends of the 2010s. Konferencia helye, ideje: Moszkva, Oroszország Moszkva: Moscow State University School of Journalism, 2013. pp. 55-58.
 13. Tamas Pal. Dependent Capitalism in Central and Eastern Europe// Revisiting Eat Central europe and Russia: society and Culture 20 years after. Delhi: Prakashan Sansthan, 2013. pp. 3-23.
 14. Tamas Pal. Was the Soviet Engineer so Unique?// AB IMPERIO 2013:(1) pp. 189-194. (2013)
 15. Tamás Pál. A reklamipar valsagarol tiz kritikai kerdes// Reklám, vagy amit akartok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. pp. 112-118.
 16. Tamás Pál. Problemi blishnego zarubesjija// MIR PEREMEN 2012:(2) pp. 44-58. (2012)
 17. Tamás Pál. Broken modernization in Central Europe after 1918. The Jewish Answer// STUDIA BALTICA 2012: 70-84. (2012)
 18. Tamás Pál. Azok a tízes évek. Modellkísérlet a 2010-es évek Magyarországán// KÖZ-GAZDASÁG 2012:(2) pp. 179-192. (2012)
 19. Tamás Pál. Etnikai hadirokkantak// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 2012:(februar) pp. 14-17. (2012)
 20. Tamás P. Roma Inclusion policies in a Central European Education Sytem – the Case of Hungary// OPEN EDUCATION JOURNAL 4:(Suppl 2-M3. Special Issue) pp. 141-147. (2011)
 21. Tamás P. A krízis és a társadalomkutatás – ki miért felelős?// MAGYAR TUDOMÁNY 2: 167-181. (2011)
 22. Tamás P. Arab forradalmak 2011. Gyorsmérleg// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 40:(7-8) pp. 24-28. (2011)
 23. Tamás P. A varsói expressz: Egy váltóőr feljegyzései// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 40:(1-2) pp. 4-7. (2011)
 24. Tamás P. Értelmiségi mozgásterek ma: Frontális ütközés és/vagy kollaboráció// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 40:(11-12) pp. 6-9. (2011)
 25. Tamás P. Die Orban-Regierung- ein neues „Modell“?// FRIEDRICH EBERT STIFTUNG BŰRO BUDAPEST 2:Paper 02_2011. 5 p. (2011)
 26. Tamás P. Nemzeti modernizáció. A tajvani változat// KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 39:(augusztus-július) pp. 20-24. (2010)

Прем Махадеван – старший науковий співробітник відділу глобальної безпеки швейцарського  Центру досліджень в галузі безпеки (CSS).

Лекції для спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського:

13 грудня 2017 року «Повстання сепаратистів у провінції Пенджаб (індивідуальне вивчення конфлікту та вирішення)»

Сфера досліджень: спеціалізується на вивченні діяльності розвідки, і несе відповідальність в CSS за відстеження джихадського тероризму та геополітичних тенденцій в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західно-Центральній Європі.

Академічна кар’єра: Махадеван отримав ступінь бакалавра в галузі військових досліджень Королівського коледжу Лондона, а потім завершив аспірантуру і докторантуру в галузі розвідки. Він консультував індійські урядові установи з питань оперативного управління контртерористичними операціями, надавав оцінку політичного ризику приватного сектору та співпрацював з урядом Чехії, НАТО щодо виникаючих викликів безпеці. Він написав дві книги «The Politics of Counterterrorism in India» та «An Eye for An Eye»: в яких здійснив розшифровку глобальних спецоперацій та нерегулярної війни, в якій він розглянув роль розвідувальних та командно-рейдерських набігів у боротьбі з транскордонним тероризмом. Крім проведення лекції в університеті Інсбрука, він був старшим викладачем у Столичному університеті Праги та навчався в якості іноземного кореспондента в Чеській Республіці. Він має багато публікацій у академічних виданнях, рецензованих журналах та виданнях CSS.

Наукові роботи:

Монографії:

 1. Mahadevan, Prem (2014): An Eye for An Eye – Decoding Global Special Operations and Irregular Warfare: A Vision for India (New Delhi: Wisdom Tree)

Розділи в книжках:

 1. Mahadevan, Prem (2016): ‘The Impact of Terrorism and Organised Crime on Asian Economies: Implications for India’, in Namrata Goswami (ed.) India’s Approach to Asia: Strategy, Geopolitics and Responsibility, New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
 2. Mahadevan, Prem (2016): ‘Political Surveillance and Anti-Colonial Resistance in Bengal, 1905-1945’, in ASM Ali Ashraf (ed.) Intelligence, National Security and Foreign Policy: A South Asian Narrative, Dhaka: Bangladesh Institute of Law and International Affairs.
 3. Mahadevan, Prem (2015): ‘Mumbai’s Swarming Attack’, in Robert J. Bunker, John P. Sullivan, Brian Michael Jenkins, Matt Devost and James T. Kirkhope eds., Counterterrorism: Bridging Operations and Theory (Terrorism Research Center: iUniverse.

Публікації аналітичного центру:

 1. Mahadevan, Prem (2015): ‘Resurgent Radicalism’, in Oliver Thränert and Martin Zapfe eds., Strategic Trends 2015 (Zürich: Center for Security Studies, ETH Zürich.
 2. Mahadevan, Prem (2015): ‘Afghanistan: Back to the Brink’, CSS Analysis in Security Policy, No. 178.
 3. Mahadevan, Prem (2015): ‘Out-narrating the IS’, CSS Policy Perspectives, Vol. 3, No. 2.
 4. Mahadevan, Prem (2014): ‘The Neo-Caliphate of the “Islamic State”, CSS Analysis in Security Policy, No. 166.

Інші роботи:

 1. Mahadevan, Prem (2017) ‘Intelligence and the Sino-Indian War of 1962’, in: Baudet, Floribert; Braat, Eleni; van Woensel, Jeoffrey; Wever, Aad (eds.) Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali, Springer, pp. 55-76. Mahadevan, Prem (2016) ‘‘Hidden Hands’ in Pakistan’, The Diplomat.
 2. Mahadevan, Prem (2016) ‘Combating ‘Hybrid Warfare’ in Estonia’, Transitions Online.
 3. Mahadevan, Prem (2016) ‘China’s Checkbook Diplomacy’, TOL.
 4. Mahadevan, Prem (2016) ‘Mobbing im Südchinesischen Meer’, Tages-Anzeiger Online.
 5. Mahadevan, Prem (2016) ‘Cyberwarfare: Overhyped or Underrated?’, TOL.
 6. Mahadevan, Prem (2016) ‘Calm Before the Storm?’, TOL.
 7. Mahadevan, Prem (2016) ‘«Wir nehmen den Terrorgruppen die Rekrutierung ab»’, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), SRF News.
 8. Mahadevan, Prem (2016) ‘Schritt für Schritt zur Weltmacht’, Neue Zürcher Zeitung.
 9. Mahadevan, Prem (2016) ‘Grenzen des Krieges gegen den Terror’, NZZ am Sonntag.
 10. Thränert, Oliver; Zapfe, Martin (eds.) (2016) ‘Strategic Trends 2016’, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
 11. Mahadevan, Prem (2016) ‘Power Politics in (Eur)Asia’, in: Thränert, Oliver; Zapfe, Martin (eds.) Strategic Trends 2016: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, pp. 47-64.
 12. Mahadevan, Prem (2016) ‘The Impact of Terrorism and Organised Crime on Asian Economies: Implications for India’, in: Goswami, Namrata (eds.) India’s Approach to Asia: Strategy, Geopolitics and Responsibility, New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyse, pp. 183-197.
 13. Mahadevan, Prem (2016) ‘Political Surveillance and Anti-Colonial Resistance in Bengal, 1905-1945’, in: ASM Ashraf, Ali (eds.) Intelligence, National Security and Foreign Policy: A South Asian Narrative, Dhaka: Bangladesh Institute of Law and International Affair, pp. 25-35.
 14. Mahadevan, Prem (2015) ‘Die Schweiz ist kein primäres Ziel’, Neue Luzerner Zeitung.
 15. Mahadevan, Prem (2015) ‘Afghanistan: Zurück am Abgrund’, Neue Zürcher Zeitung.
 16. (2015) ‘No. 178: Afghanistan: Back to the Brink’, CSS Analyses in Security Policy.
 17. Mahadevan, Prem (2015) ‘Out-narrating the IS’, CSS Policy Perspectives 3, 2.
 18. Mahadevan, Prem (2015) ‘Resurgent radicalism’, in: Thränert, Oliver; Zapfe, Martin (eds.) Strategic Trends 2015: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, pp. 45-62.
 19. Mahadevan, Prem (2014) ‘No. 166: The Neo-Caliphate of the ‘Islamic State”, CSS Analyses in Security Policy.
 20. Mahadevan, Prem (2014) ‘The Enduring Utility of the Aircraft Carrier’, ISN Blog.
 21. Mahadevan, Prem (2014) ‘Organized Crime – Above, Beyond and With the State’, ISN Special Feature.
 22. Mahadevan, Prem (2014) ‘An Eye for an Eye’, New Delhi: Wisdom Tree India.
 23. Grätz, Jonas; Haas, Michael; Mahadevan, Prem; Zapfe, Martin (2014) ‘War Risks in Asia – Deciphering 1914’, CSS Policy Perspectives 2, 3.
 24. Thränert, Oliver; Zapfe, Martin (eds.) (2014) ‘Strategic Trends 2014’, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
 25. Mahadevan, Prem (2014) ‘The ‘Talibanization’ of Insurgency’, in: Thränert, Oliver; Zapfe, Martin (eds.) Strategic Trends 2014: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, pp. 49-64.
 26. Mahadevan, Prem (2013) ‘The 26/11 Attack: Five Years Later’, ISN Special Feature.
 27. Mahadevan, Prem (2013) ‘Verschmelzung von globalem und regionalem Terrorismus’, Neue Zürcher Zeitung.
 28. Mahadevan, Prem (2013) ‘The Changing Politics and Geopolitics of Burma’, Strategic Analysis 37, 596-609.
 29. Mahadevan, Prem (2013) ‘A Meeting of Minds’, Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) 7, 1.
 30. Mahadevan, Prem (2013) ‘Maritime Insecurity in East Asia’, in: Thränert, Oliver (eds.) Strategic Trends 2013: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Strategic Trend.
 31. Mahadevan, Prem (2013) ‘The Glocalisation of Al Qaedaism’, in: Thränert, Oliver (eds.) Strategic Trends 2013: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
 32. Mahadevan, Prem (2012 (forthcoming)) ‘The Two Front Threat and Warning Intelligence’, Defence and Security Alert (DSA) 3, 12: 51-53.
 33. Mahadevan, Prem (2012) ‘The Role of SWAT Units’, IFS Insights, 3.
 34. Mahadevan, Prem (2012) ‘The ISI’s Psychological Operations ‘, VIVEK: Issues and Options 1, 9: 51-58.
 35. Mahadevan, Prem (2012) ‘The Maoist Insurgency in India’, Small Wars & Insurgencies 23, 2: 203-220.
 36. Mahadevan, Prem (2012) ‘The Iran-Israel Intelligence War’, Defence and Security Alert (DSA) 3, 6.
 37. Mahadevan, Prem (2012) ‘An Infidel Country Like India… An Analysis of the Mumbai Attacks’, Indian Defence Review 27, 2.
 38. Mahadevan, Prem (2012) ‘The Role of SWAT Units Amidst Changing Dynamics of Counterterrorist Hostage Rescue’, IFS Insights, 3.
 39. Mahadevan, Prem (2012) ‘Regional Security in South Asia’, ISN Special Feature.
 40. Mahadevan, Prem (2012) ‘Family Incorporated: Organized Crime and the Nation State’, ISN Special Feature.
 41. Mahadevan, Prem (2012) ‘Is China Now a Sea Power?’, ISN Special Feature.
 42. Mahadevan, Prem (2012) ‘China’s Uncertain Peaceful Rise’, in: Möckli, Daniel (eds.) Strategic Trends 2012: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
 43. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Politics of Counterterrorism in India’, London: I.B. Tauri.
 44. Mahadevan, Prem (2011) ‘Crime-Fighting in Urban Battlescapes’, Defence and Security Alert (DSA) 3, 2.
 45. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Road to Abbottabad’, FORCE magazine.
 46. Mahadevan, Prem (2011) ‘Allies and Autonomy’, Indian Defence Review 26, 2.
 47. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Silent Use of Hard Power’, Indian Defence Review 26, 1.
 48. Mahadevan, Prem (2011) ‘Drugs and Instability Conundrum’, Defence and Security Alert (DSA) 2, 11: 76-79.
 49. Mahadevan, Prem (2011) ‘A War Without Principals’, RIEAS Research Papers, 150.
 50. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Perils of Prediction’, Manekshaw Papers.
 51. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Prussian General Staff’.
 52. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Londonistan Phenomenon and UK Intelligence’.
 53. Mahadevan, Prem (2011) ‘The Intelligence Aspects of the 1962 War’, Indian Military Review.
 54. Möckli, Daniel (eds.) (2011) ‘Strategic Trends 2011’, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
 55. Mahadevan, Prem (2011) ‘Narcotics as a Growing Security Concern’, in: Möckli, Daniel (eds.) Strategic Trends 2011: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, pp. 89-107.
 56. Mahadevan, Prem (2010) ‘The Paradoxes of Ethnographic Intelligence’, Faultlines 20.
 57. Mahadevan, Prem (2010) ‘A Wilderness of Shifting Mirrors’, RUSI Journal 155, 5.
 58. Mahadevan, Prem (2010) ‘The War of Ideas between India and Pakistan’, USI Journal 139, 581.
 59. Mahadevan, Prem (2010) ‘Fallout of a New Great Game?’, ISN Security Watch.
 60. Mahadevan, Prem (2010) ‘Non-Proliferation’, in: Möckli, Daniel (eds.) Strategic Trends 2010: Key Developments in Global Affairs, Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, pp. 67-84.
 61. Mahadevan, Prem (2008) ‘The Failure of Indian Intelligence in the Sino-Indian Conflict’, Journal of Intelligence History 8, 1.
 62. Mahadevan, Prem (2007) ‘The Imperatives for the ISI-Jihadist Nexus ‘.

Сілле Берн Йенсен – проектна помічниця міжнародної громадської організації «Червоний Хрест» (Королівство Данія), заступниця керівника Данського центру з врегулювання конфліктів.

Лекції для спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського:

25 жовтня 2017 року «Молодь та волонтери як чинники вирішення конфлікту та соціального згуртування»


Хідейа Мацузакі – дослідник Центру слов‘янських та євразійських досліджень при Університеті Хоккайдо, Японія; співробітник Японського товариства сприяння науці.

Лекції для спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського:

6 грудня 2017 року  «Розділ влади та розбудова миру: сприяє чи не сприяє територіальна автономія виживанню багатоетнічних націй?»

Сфера досліджень: політика, політична історія, новітня історія (з 1900 по сьогоднішній день), міжнародні відносини.

Наукові роботи:

 1. Hideya Matsuzaki “The Divergence of Autonomy and Separation: Comparative Analysis of Transnistria and Crimea during the Transition Period”
 2. Hideya Matsuzaki Report of the Sophia University Centenary Symposium on “Global Migration Management – The EU Strategies and the Implications to Asia and Japan”
 3. Hideya Matsuzaki, Sophia U, Japan. “The Sustainability of Frozen Conflict and Peace Negotiations in. Transnistria: From the Point of View of the Dispute Parties”.

Dr. Kenneth Laundra is an Associate Professor of Sociology at Millikin University and has taught sociology for the past 20+ years at several universities across the country, both public and private (1999-2023).
He teaches a variety of courses, including Criminology, Deviance, Popular Culture, Environmental Sociology, Sociological Analysis, and introductory courses in sociology. His published work includes research on racial bias in standardized testing, gender differences in delinquency, illegal dumping on public lands, restorative justice, and a book on delinquency in rural America.
In Fall 2021, Dr. Laundra took a research sabbatical to Ukraine where he researched restorative justice practices in Ukraine and taught a Deviant Behavior class for students in the Department of Sociology at Kyiv Polytechnic Institute, in Kyiv. Professor Pavlo Fedorchenko-Kutuyev, Chair of KPI’s Department of Sociology, and Dr. Laundra have since formalized the collaborative relationship between KPI and Millikin University and continue to collaborate on various teaching and learning platforms, involving both students and faculty in their respective departments. Dr. Laundra also continues his ‘performance learning’ project in Environmental Sociology, where students are revitalizing abandoned lots in the distressed neighborhood of Torrence Park, in Decatur, Illinois.