Нормативні документи

Наказ №7/86 від 08.05.2020р. “Про затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та випускних екзаменів”

Протокол зустрічі з роботодавцями робочої групи з акредитації освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського від 13.12.2019

Протокол зустрічі робочої групи, старост груп 1-4 курсу та представників студентської ради з питань акредитації освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського від 13.11.2019 р.

Положення про порядок реалізації студентами факультету соціології і права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Положення про гурток за інтересами студентів “Школа молодого соціолога, конфліктолога, медіатора” наукового, науково-технічного спрямування в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Положення про гурток “Клуб глобальної соціології та політології” наукового спрямування в КПІ ім. Ігоря Сікорського.