Про вісник


Вісник Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право
Рік заснування: 2008
Засновник: кафедра соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14568-3539Р від 23.10.2008 р.
Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з політологічних, соціологічних, юридичних наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 13.07.2015 № 747 (додаток 17)
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)



Періодичність:
  4 номери на рік
Мова видання:  українська, російська, англійська
Розміщення на сайті НБУВ: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Політологія. Соціологія. Право
Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2308-5053

Адреса редакції:
03056, м. Київ, просп. Перемоги 37, корп. 7, к. 506 (соціологія, політологія);
03056, м. Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, к. 322 (право)
Телефон: +38 098 533 47 87
E-mail: publish@socio-journal.kpi.kiev.ua
Електронна сторінка: www.socio-journal.kpi.kiev.ua