ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Навчальні плани

Навчальний план підготовки магістрів 2021 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2021 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2023 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2023 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2024 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2024 року (заочна форма навчання)

Робочі навчальні плани

Робочий навчальний план підготовки магістрів 2023 року (очна форма навчання)
Робочий навчальний план підготовки магістрів 2023 року (заочна форма навчання)
Робочий навчальний план підготовки магістрів 2024 року (очна форма навчання)
Робочий навчальний план підготовки магістрів 2024 року (заочна форма навчання)