Department’s ongoing research project

Ініціативна науково-дослідницька робота кафедри:
«Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі»
(дата закінчення 12.2022)
Науковий керівник теми д.соц.н., проф., зав. кафедри соціології КПІ ім. Ігоря
Сікорського П.В.Федорченко-Кутуєв
Державний реєстраційний номер: 0116U008963