PhD

Неформальна освіта здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальність 054 Соціологія Освітньо-наукової програми «Соціологія».

Здобувачі третього рівня вищої освіти (аспіранти) відповідно «Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті»  в межах  ОНП «Соціологія»  здобувають неформальну освіту.

Так, наприклад, здобувачу Казьміровій О.М., 2022 року вступу, на підставі міжнародного сертифікату з іноземної мови (англійська) на рівні В2, дисципліна іноземної мови циклу загальної підготовки навчального плану були зарахована з максимальною оцінкою.

В межах освітніх компонентів «Методологія педагогічної діяльності», «Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження» результати навчання здобувачок Мельник Л.І. та Казьмірової О.М., здобуті у неформальній освіті в Зимовій Школі Жана Моне на тему «Соціальні виміри європейських досліджень» були перезараховані з максимальними оцінками.

В межах дисципліни «Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку» Мельник Л.І. прослухала лекцію в Ukraine Global Faculty та отримала Сертифікат «Як світ став сучасним з 1500 року: технології, влада, гроші – Георгій Дерлуг’ян», результати неформальної освіти були враховані в екзаменаційній сесії.