Bachelor Degree

Неформальна освіта студентів першого (бакалаврського рівня)   ОП “Врегулювання конфліктів і медіація”  

Студенти кафедри соціології ФСП вже з першого курсу, окрім старанного навчання, поринають в активну науково-дослідницьку роботу. У цьому їм допомагають викладачі кафедри.

Литвиненко О. студент групи СЛ-21 зайняв 2-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, травень 2023.

Скоробогатько К. студент групи СЛ-21 номінант Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, травень 2023. Тема роботи: “Інформаційна безпека підлітків в інтернеті під час вимушеної ізоляції”, (науковий керівник викладач Василець О.І.)

Студенти взяли участь у міжнародному освітньому проекті «Global Case Study Challenge». Співорганізаторами проекту виступили Carinthia University of Applied Sciences (Аustria), ATHENA European University. В поточному 2023 році цей проект охопив 13 країн, 18 університетів, 350 учасників.

Студенти разом із викладачами різних університетів світу аналізували стратегії та розробляли ефективні методи вирішення бізнес-проблем, застосовуючи управлінські й соціологічні теорії та методи.
Сертифікати були зараховані по дисциплінах: “Вступ до соціологічної професії”, “Соціологія громадської думки та мас-медіа” на 1 курсі в рамках 1 кредиту (30 годин).
Студенти активно беруть участь в міжнародних наукових конференціях

Vasylets O., Skorobohatko K.  Рersonal security in the world of global digital communications. Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Глобальний світ у формуванні нової системи безпеки та світового порядку»,  Дніпро, 2023, С.30- 32.

Vasylets Olha, Lytvynenko Oleksandr THE ISSUE OF LEADERSHIP IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONS: «THE PRINCE» IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Матеріали XV Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (Київ, 25 листопада 2022 р.) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, К.: Видавництво «Наукова столиця», 2023. – 123 с.

Vasylets Olha, Morgun Olga SOCIAL CONFLICTS IN THE DIGITAL SOCIETY // Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – 221 с., С.161-164

Василець О., Скоробогатько К. Conflict of communications in the digital society XI Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Василець О., Lytvynenko O. The Social Contract as a Historical Way of Reducing the Level of Violence in Social InteractionsXI Міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Горячева М. А., Северинчик О. П. Соціальні конфлікти як фактор соціально-політичних трансформацій суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ

Коломієць В.С. Соціальні мережі як інструмент стратегічної комунікації в умовах цифрового суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» 12-13 червня 2023 р., м. Київ