Masters Degree

Неформальна освіта студентів другого (магістерського рівня)   ОП “Врегулювання конфліктів і медіація”  
Студентам групи СЛ-31мп було успішно зараховано результати неформального навчання в межах дисциплін “Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру”, “Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 2. Кількісні методи соціологічних досліджень”, “Створення та розвиток ІТ-продуктів” на основі отриманих сертифікатів.
  

Студенти взяли участь у міжнародному освітньому проекті «Global Case Study Challenge», 2023. Співорганізаторами проекту виступили Carinthia University of Applied Sciences (Аustria), ATHENA European University. У 2023 році цей проект охопив 13 країн, 18 університетів, 350 учасників.

Студенти разом із викладачами різних університетів світу аналізували стратегії та розробляли ефективні методи вирішення бізнес-проблем, застосовуючи управлінські й соціологічні теорії та методи.