Editorial board

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: І.П. Голосніченко – д. ю. н., професор, завідувач кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор); П.В. Кутуєв – д. с. н. , професор, завідувач кафедри соціології Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор); А.А. Мельниченко – к. філос. н., доцент, декан Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (заступник головних редакторів); А.С. Радей – к. філос. н. (відповідальний секретар); В.А. Мисливий – д. ю. н., професор; В.С. Бакіров – д. с. н., проф., академік НАН України,  зав. кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; А.І. Берлач – д. ю. н., професор кафедри та адміністративного права Київського  національного університету  ім. Тараса Шевченка; І.Л. Бородін – д. ю. н., професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету;  Ю.С. Ганжуров –  д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; А.П. Горбачик  – к.фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка; Є.І. Головаха  –  д. філос. н., професор, зав. відділом методології та методів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ; Д.І. Голосніченко – д. ю. н., професор кафедри адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; Т.О. Гуржій – д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри комерційного права Національного торговельно-економічного університету; В.М. Денисенко  –  д. політ. н.,  проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка; С.О. Макеєв  –  д. с. н., проф.,  зав. відділом дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ; О.Г. Злобіна  – д. с. н., проф., зав. відділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ; Н.В. Костенко  –  д. с. н., проф., зав. відділом соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ; О.О. Кравчук – д. ю. н., доцент кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; І.О. Кресіна – д. політ. н., професор; В.М.  Кулик – д. політ. н., головний  науковий співробітник відділу етнополітології  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; О.Д. Куценко – д. с. н., професор, завідувач кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; А.А. Козловський – д. ю. н., професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету;  Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор; Б.В. Новіков – д. філос. н., професор; В.М. Ніколаєвський – к. філос. н., професор; С.Ю. Римаренко – д. політ. н., професор; А.О. Ручка – д. філос. н., професор; О.І. Салтовський – д. політ. н., професор; Л.Є. Смола – д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Л.Г. Сокурянська – д. с. н., професор; О.В. Соснін – д. політ. н., професор; В.І. Судаков – д. с. н., професор; О.А. Фісун – д. політ. н., професор; Л.М. Хижняк – д. с. н., професор; Н.М. Цимбалюк – д. с. н. , професор.

МІЖНАРОДНИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Степанов Є.І. – д. філос. н., професор, головний науковий співробітник  Інституту соціології  РАН, Президент Міжнародної Асоціації конфліктологів, Москва, РФ; Джеффрі К. Александер – професор соціології Йельського університету, США; Г. Дерлуг’ян – PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ; Є. Калюжнова – к. е. н., професор університету м. Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень; С. Вітмор – PhD  з політології, університет Оксфорд Брукс, Велика Британія; Ч. Сонг – PhD з політології, викладач університету м. Окленд, Нова Зеландія; Пітер Г. Соломон – професор політології, права та кримінології  університету м. Торонто, Канада; Абель Полезе – Ph.D. in Social Sciences, старший науковий співробітник, Інститут політичних наук та врядування, Талліннський технологічний університет, Таллін, Естонія; Пал Тамаш – Ph.D. in  Sociology, професор соціології Університету Корвінус, Будапешт, Угорщина; С.О. Нефьодов – к. фіз.-мат. н., д. істор. н., професор Уральського федерального університету, Єкатеринбург, РФ; А.В. Коротаєв – д. іст. н., завідувач Лабораторією моніторингу ризиків соціально-політичної дестабілізації Науково-дослідного університету “Вища школа економіки”, Москва, РФ; М.А. Шабанова – д. с. н., проф., зав кафедри соціально-економічних систем та соціальної політики Науково-дослідного університету “Вища школа економіки”, Москва, РФ; Кімітака Мацузато – професор політичних наук Токійського університету, Японія; Моніка Еппінгер – PhD з антропології, викладач соціології права Університету міста Сент-Луїс, США; Дон Калб  – PhD в галузі антропології, професор і завідувач кафедрою соціології та соціальної антропології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Йоанна Конечна-Саламатін – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Войцех Рафаловські – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Джордан Ганс-Морзе – PhD з політології, асистент-професор політології Північно-Західного університету, Еванстон, США; Андраш Бозокі – PhD з політології, професор політології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Ерік С. Райнерт – PhD з економіки, професор технології управління та стратегій розвитку, Талліннський технічний університет, Таллінн, Естонія; Кріс Вестон – PhD з економіки, Президент «Вестон консалтинг», Варшава, Польща; Ірина Суріна – доктор соціологічних наук, професор, Поморська академія, Слупськ, Польща; Н. М. Зарубіна – філос. н., професор кафедри соціології Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) МЗС РФ; Ясюк Ева – к.ю.н., Перший проректор Вищої торгівельної школи в Радомі, Польша.