Доцент кафедри соціології, к.с.н. Коржов Г.О. разом із колегами-науковцями із США, Гонконгу, Колумбії, Індонезії, Північної Африки та України взяв участь в написанні наукової статті «
Religious coping with interpersonal hurtsPsychosocial correlates of the brief RCOPE in four nonWestern countries». Стаття була прийнята до публікації в одному з найпрестижніших журналів в області соціальної психології та релігієзнавства Psychology of Religion and Spirituality. За рейтингом Скопус цей журнал посідає перше місце серед більш ніж 490 журналів світу, які індексуються в розділі «Релігійні студії».
Посилання на попередню онлайнпублікацію dvance online publication): https://doi.org/10.1037/rel0000441.