НАГАДУЄМО!

Триває вступна кампанія до магістратури на спеціальності «Соціологія» та «Соціальна робота».
Прийом документів триває щодня крім суботи та неділі у 15 корпусі НТУУ «КПІ» в аудиторії 015/2 до 05.08.2015 включно.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:
1. заява на участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ»;
2. диплом бакалавра з будь-якого напряму підготовки із додатком (оригінал + 2 ксерокопії);3. ксерокопія паспорта громадянина України (стор. 1, 2 та всі з реєстрацією, починаючи зі стор. 10) або ксерокопія посвідки на постійне проживання в Україні (2 примірники);
4. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
5. у разі зміни прізвища, імені, по батькові після отримання диплома бакалавра, а також у разі наявності творчих досягнень на інше прізвище – ксерокопія свідоцтва про зміну прізвища, імені, по-батькові (про шлюб, розірвання шлюбу тощо) (2 примірники);
6. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см з одного негативу, підписані на звороті (прізвище, ім’я, по-батькові повністю на кожній фотографії);
7. 2 поштові конверти з марками по Україні (із зазначеною зворотною адресою);
8. оригінали та ксерокопії (3 примірники) документів, які підтверджують право на зарахування поза конкурсом чи інші пільги при вступі до ВНЗ (перелік необхідних документів уточнити індивідуально залежно від пільгової категорії);
9. ксерокопії матеріалів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, матеріали конференцій, дипломи за призові місця на конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах тощо) – за їх наявності. Для статей та матеріалів конференцій необхідно зробити ксерокопії титульного аркуша та його звороту (з бібліографічним описом збірника/журналу), сторінки змісту з власним прізвищем та ініціалами та назвою статті/доповіді та всіх сторінок, на яких міститься власна стаття або доповідь на конференції.
Документи бажано скласти в паперову папку з зав’язками.
Паспорт громадянина України, військовий квиток або приписне свідоцтво, оригінал диплома бакалавра з додатком, документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України, документи, які підтверджують творчі фахові досягнення, разом з їх копіями вступник пред’являє особисто до відбіркової комісії ФСП НТУУ “КПІ” в терміни, визначені для подання документів.
Копії документів завіряються безкоштовно відбірковою комісією ФСП НТУУ “КПІ” або нотаріально. Наявність оригіналів документів при поданні копій обов’язкова. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Для вступу до магістратури за спеціальністю 8.03010101 «Соціологія» проводяться вступні випробування:
1) Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю). – 10.08.2015
2) Комплексне фахове вступне випробування – 11.08.2015.
3) Іноземна мова – 12.08.2015.

Більше інформації тут:
http://fsp.kpi.ua/abiturientu/vstup-v-magistraturu/sociologiya.html
http://fsp.kpi.ua/abiturientu/vstup-v-magistraturu/socialna-robota.html
Телефон для довідок: 050-356-35-29.