Інтегральний рейтинговий список вступників які беруть участь у конкурсному відборі  на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія» за посиланням:
http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/08/5kurs/integral/FSP.pdf