economic sociology smelser
Neil Smelser: “Economic sociology, intellectually, is one of the strongest fields in sociology”
www.economicsociology.org

Текст некролога на смерть Нейла Смелсера містить багато посилань на англомовні джерела з економічної соціології, які перебувають у відкритому доступі. Варто використовувати!