Результати другої хвилі вступного комплексного фахового випробування на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія»,  що відбувся 11 cерпня 2017 року.
Завантажити результати вступного комплексного фахового випробування вступників до магістратури за спеціальністю 054 «Соціологія»