Силабуси / Анотації

НОРМАТИВНІ (бакалавр)

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Україна в контексті історичного розвитку Європи
 3. Національна економіка
 4. Іноземна мова
 5. Вступ до соціологічної професії
 6. Історія соціології
 7. Загальна соціологія
 8. Основи академічного письма
 9. Соціологія модерну та модернізації
 10. Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації
 11. Основи роботи з числовою соціальною інформацією
 12. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень
 13. Сучасні соціологічні теорії
 14. Соціологія економіки та підприємництва
 15. Охорона праці та цивільний захист
 16. Фізичне виховання
 17. Курсова робота з Соціології модерну та модернізації
 18. Політична наука: конфліктологічний підхід
 19. Соціологія особистості, освіти та культури
 20. Соціологія комунікації за умови конфлікту
 21. Теорія і історія врегулювання конфліктів
 22. Теорія і практика переговорів
 23. Моделювання та прогнозування конфліктів
 24. Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління
 25. Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
 26. Соціологія девіантної поведінки
 27. Медіація у професійній діяльності
 28. Соціологія гендерних конфліктів
 29. Соціологія молоді та сім’ї
 30. Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
 31. Соціологія суспільних рухів
 32. Соціологія громадської думки та мас-медіа
 33. Курсова робота з Політична наука: конфліктологічний підхід
 34. Курсова робота з Соціологія комунікації за умови конфлікту
 35. Переддипломна практика
 36. Дипломне проектування

НОРМАТИВНІ (магістр)
1. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 1
2. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 2
3. Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
4. Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
5. Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво
6. Cоціологічні студії міграції та вимушених переселень
7. Курсова робота: Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій

НОРМАТИВНІ (PhD)

 1. Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
 2. Іноземна мова наукової комунікації (англійська, німецька, французька)
 3. Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
 4. Епістемологія соціально-наукового пізнання

ВИБІРКОВІ (бакалавр)        

 1. Соціальна статистика
 2. Демографія
 3. Аналіз соціальних мереж
 4. Соціологія безпеки та розвитку особистості
 5. Соціологія цінностей
 6. Конфлікт на Донбасі: причини, наслідки, шляхи вирішення
 7. Соціологія етнічних конфліктів
 8. Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації
 9. Порівняльні дослідження в соціології
 10. Вибіркове дослідження в соціології
 11. Сучасні теорії миру та конфліктів
 12. Сучасні теорії та практики миротворення
 13. Медіація у врегулюванні конфліктів
 14. Соціологія маскулінності та фемінності
 15. Соціологія професійного успіху
 16. Електоральні процеси та конфлікти
 17. Соціологія науки і техніки
 18. Соціологія інновацій та конфлікту
 19. Якісні методи соціологічного дослідження
 20. Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів

ВИБІРКОВІ (магістр)

1. Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики
2. Крос-національні дослідження в соціології
3. Методи багатовимірного аналізу даних
4. Новітні якісні методи аналізу конфліктів та медіації
5. Соціологія виборчого процесу
6. Соціологія масових комунікацій та інтернету
7. Пропаганда і збройний конфлікт
8. Паблік рілейшнз та кризові комунікації
9. Peace and Conflict Theory
10. Contemporary Sociological Theories
10. Global Politics
12. Академічне письмо та критичне мислення