Силабуси / Анотації

Силабуси ухвалено кафедрою соціології (протокол № 13 від 12.07.2022).
Силабуси погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 1 від 31.08.2022)

ОБОВ’ЯЗКОВІ (бакалавр)

 1. Українська мова за професійним спрямування
 2. Україна в контексті історичного розвитку Європи
 3. Основи здорового способу життя
 4. Практичний курс іноземної мови – 1
 5. Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації
 6. Основи роботи з числовою соціальною інформацією
 7. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 1
 8. Вступ до соціологічної професії
 9. Історія соціології
 10. Загальна соціологія – 1
 11. Загальна соціологія – 2
 12. Основи академічного письма
 13. Теорія і історія врегулювання конфліктів
 14. Соціологія громадської думки та мас-медіа
 15. Соціологія особистості, освіти та культури
 16. Практичний курс іноземної мови – 2
 17. Загальна теорія розвитку
 18. Екологічний менеджмент
 19. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 2
 20. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 3
 21. Соціальна статистика і демографія
 22. Політична наука: конфліктологічний підхід – 1
 23. Політична наука: конфліктологічний підхід – 2
 24. Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
 25. Медіація у врегулюванні конфліктів
 26. Соціологія гендерних конфліктів 2 курс
 27. Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
 28. Політичний діалог та медіація
 29. Курсова робота з «Політичної науки: конфліктологічний підхід»
 30. Інформаційне право
 31. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування – 1
 32. Соціологія модерну та модернізації
 33. Соціологія економіки та підприємництва
 34. Курсова робота з Соціології модерну та модернізації
 35. Сучасні соціологічні теорії
 36. Теорія і практика переговорів у медіації
 37. Медіація та миротворчість
 38. Національна економіка
 39. Соціологія комунікації за умови конфлікту
 40. Соціологія гендерних конфліктів 4 курс
 41. Сучаснi теорii миру та конфлiктiв
 42. Сучаснi теорii та практики миротворення
 43. Курсова робота з Соціології комунікації за умови конфлікту
 44. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування – 2
 45. Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління-1
 46. Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління-2
 47. Практика

ОБОВ’ЯЗКОВІ (магістр)

 1. Право інтелектуальної власності
 2. Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру
 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування
 4. Лідерство та антикризовий менеджмент
 5. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 1
 6. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 2
 7. Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 8. Курсова робота: Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 9. Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво
 10. Cоціологічні студії міграцій та вимушених переселень
 11. Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
 12. Практика

ОБОВ’ЯЗКОВІ (PhD)

 1. Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
 2. Іноземна мова наукової комунікації (англійська, німецька, французька)
 3. Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
 4. Епістемологія соціально-наукового пізнання

ВИБІРКОВІ (бакалавр)        

 1. Еристика
 2. Психологія конфлікту
 3. Логіка
 4. Психологія
 5. Соціальна психологія
 6. Економічна психологія
 7. Естетика промислового дизайну
 8. Актуальні проблеми азійських спільнот
 9. Стилі в образотворчому мистецтві
 10. Ігрові види спорту (баскетбол)
 11. Ігрові види спорту (волейбол)
 12. Основи електронного урядування
 13. Соціологія девіантної поведінки
 14. Іміджеологія
 15. Соціологія цінностей
 16. Соціологія маскулінності та фемінності
 17. Соціологія конфлікту поколінь в умовах прискорення технологічних змін
 18. Соціологія інновацій та конфлікту
 19. Соціологія професійного успіху
 20. Електоральні процеси та конфлікти
 21. Соціальна справедливість та проблема ресурсної нерівності
 22. Естетика
 23. Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 24. Теорія прийняття управлінських рішень
 25. Основи міжнародного бізнесу
 26. Сучасні тенденції в управлінні містом
 27. Експертні та креативні методи отримання інформації
 28. Мережеві війни
 29. Соціологія безпеки та розвитку особистості
 30. Друга хвиля глобалізації: конфлікти внутрішньоособистісні та міжособистісні – соціологічні контексти
 31. Аналіз соціальних мереж
 32. Основи гендерних досліджень
 33. Соціологія конфлікту поколінь в умовах прискорення технологічних змін
 34. Соціальна справедливість та проблема ресурсної нерівності
 35. Політичні студії
 36. Право в галузі реклами та PR
 37. Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 38. Естетика
 39. Історія української культури

ВИБІРКОВІ (магістр)

 1. Гендерні конфлікти та сімейна медіація
 2. Регіональні / етнічні конфлікти та миробудівництво (для всіх спеціальностей окрім 054)