Syllabus

НОРМАТИВНІ освітні компоненти
1. Українська мова за професійним спрямування
2. Україна в контексті історичного розвитку Європи
3. Національна економіка
4. Іноземна мова
5. Англійська мова професійного спрямування
6. Вступ до соціологічної професії
7. Історія соціології
8. Загальна соціологія
9. Основи академічного письма
10. Соціологія модерну та модернізації
11. Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації
12. Основи роботи з числовою соціальною інформацією
13. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень
14. Сучасні соціологічні теорії
15. Соціологія економіки та підприємництва
16. Охорона праці та цивільний захист
17.Фізичне виховання
18. Курсова робота з Соціології модерну та модернізації
19. Політична наука: конфліктологічний підхід
20. Соціологія особистості, освіти та культури
21. Соціологія комунікації та медіація за умови конфлікту
22. Теорія і історія врегулювання конфліктів
23. Теорія і практика переговорів у медіації
24. Моделювання та прогнозування конфліктів
25. Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління
26. Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
27. Медіація та миротворчість
28. Медіація у професійній діяльності
29. Соціологія гендерних конфліктів
30. Соціологія молоді та сім’ї
31. Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
32. Медіація у політичному діалозі
33. Соціологія громадської думки та мас-медіа
34. Курсова робота з Політична наука: конфліктологічний підхід
35. Курсова робота з Соціологія комунікації за умови конфлікту
36. Переддипломна практика
37. Дипломне проектування

ВИБІРКОВІ освітні компоненти
1. Соціальна статистика
2. Демографія
3. Аналіз соціальних мереж
4. Соціологія безпеки та розвитку особистості
5. Соціологія цінностей
6. Конфлікт на Донбасі: причини, наслідки, шляхи вирішення
7. Соціологія етнічних конфліктів
8. Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації
9. Порівняльні дослідження в соціології
10. Вибіркове дослідження в соціології
11. Сучасні теорії миру та конфліктів
12. Сучасні теорії та практики миротворення
13. Медіація у врегулюванні конфліктів
14. Соціологія маскулінності та фемінності
15. Соціологія професійного успіху
16. Електоральні процеси та конфлікти
17. Соціологія науки і техніки
18. Соціологія інновацій та конфлікту
19. Якісні методи соціологічного дослідження
20. Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
21. Соціологія девіантної поведінки
22. Соціологія суспільних рухів