Аспірантура

Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 “Соціологія”
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Основні строки
Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 25.08.2017 р. по 31.08.2017 р.
Вступні випробування для  осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 01.09.2017 р. по 12.09.2017 р.
Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 15 вересня 2017р.

Умови вступу до аспірантури в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).