Вступ до аспірантури 2021

Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 “Соціологія”
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році 

Навчальний план підготовки PhD 2020-2021

Навчальний план підготовки PhD 2020-2021: заочна форма навчання

Навчальний план підготовки PhD 2021-2022

Навчальний план підготовки PhD 2021-2022: заочна форма навчання

Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).
Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/