Ващук Вадим Дмитрович

Ващук Вадим Дмитрович
Тема: Бюрократія як джерело модернізації держави: перспективи, виклики, конфлікти
Науковий керівник: доц., к.соц.н., доц. Коржов Г.О.