Списки рекомендованих до зарахування до аспірантури за державним замовленням: http://aspirantura.kpi.ua/?p=4457

До 14 вересня 2022 року включно необхідно подати до відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського (кім. 247 корп.1):
📌 оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
📌 заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника (розміщена на сайті у розділі “Документи”, можна подавати у друкованому або рукописному вигляді). У зв’язку з дуже обмеженим терміном подання вищезазначених документів рекомендується підготувати заяву зі згодою наукового керівника та завідувача кафедри заздалегідь.
Обов’язковою умовою зарахування до аспірантури є постановка вступників чоловічої статі на військовий облік.
Одночасно з поданням оригіналів документу про вищу освіту та заяви про призначення наукового керівника підписується договір про навчання (необхідно мати при собі паспорт та ІПН)