Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)
Спеціальність: 054 Соціальна робота
Освітня програма: Врегулювання конфліктів та медіація
Освітньо-професійна програма підготовки
1. Зайцева Ольга Ігорівна
2. Пазич Анна Романівна
3. Половнікова Дарія Сергіївна
4. Романюк Марина Олегівна
5. Стефанович Аліна Вікторівна
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/SPISKI/MAG/NAKAZ/NDB_FSP_054_op_vkm.pdf