Відбулась робоча нарада зі студентами соціологами 4 курсу денної та заочної форми навчання щодо організації та проведення переддипломної практики на базі Лабораторії врегулювання конфліктів та медіації, кафедри соціології та Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс». Умови проведення практики в умовах військового стану разом із студентами обговорювали завідувач кафедри соціології Павло Федорченко-Кутуєв, завідувачка Лабораторії врегулювання конфліктів та медіації Любов Мельник, відповідальний за практику викладач Олексій Баханов, представник ННЦПС «Соціоплюс» Ірина Тимошенко. Учасники зустрічі визначили основні завдання практики. Основна мета практики: визначення стратегій аналізу глобальних та локальних викликів; набуття практичних умінь і навичок у сфері медіації, врегулювання конфліктів та діалогу: проведення соціологічних досліджень стосовно освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ці напрями діяльності дозволять сформувати потужні академічно-професійні зв’язки, привнести новітні наукові напрацювання до професійної діяльності, підвищити обізнаність студентів щодо проблем та перспектив врегулювання конфліктів з використанням технік медіації та аналізу соціологічних вимірювань суспільства.