Факультет соціології і права
Результати складання додаткового вступного випробування
Спеціальності 054 «Соціологія»
Освітньої програми магістерської підготовки  
«Врегулювання конфліктів та медіація»
28 травня 2019 року

1. Вишневська Олена Дмитрівна                     зараховано
2. Колесник Людмила Миколаївна                 зараховано
3. Сар’ян Дмитро Арсенович                              зараховано