Факультет соціології і права
Результати складання додаткового вступного випробування
Спеціальності 054 «Соціологія»
Освітньої програми магістерської підготовки  
«Врегулювання конфліктів та медіація»
31 травня 2019 року

1. Завальнюк Анастасія Михайлівна                     зараховано
2. Бірук Катерина Сергіївна                 зараховано