Результати комплексного фахового вступного випробування спеціальність 054 «Соціологія»
освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація»
25 серпня 2020 року
  1. Ткаліч Олена Олегівна – 125 балів.
  2. Толмачова–Степанець Тетяна Юріївна – 112,5 балів.
  3. Стефанович Аліна Вікторівна – 162,5 балів.
  4. Коропець Дмитро Володимирович – 135 балів.