Опубліковані матеріали участі студентів 1-го курсу групи СЛ-91 у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених”,  26 лютого 2020 р., КНЕУ.
Серед виступів аспірантів, магістрантів, наш 1-й курс, гр.СЛ-91: Весельська В., Вовк А., Борисенко В., Чепа Е.: наук.керівник ст.викл. Василець О.І