📌 ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЇ у фаховому науковому журналі “Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право” вчених, аспірантів та науковців, а також практиків з України та з-за кордону, які активно займаються науковими дослідженнями у галузях соціології, політології, юриспруденції.
➡️ Наказом МОН “Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства” від 24 вересня 2020 Р. № 1188 “Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право” включено до переліку наукових фахових видань
України (категорія Б) зі спеціальностей 052. Політологія, 054. Соціологія, 081. Право
⚠️Вимоги до оформлення статті за посиланням:
http://visnyk-psp.kpi.ua/about/submissions Мови – українська, англійська.
📌 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
📌Дедлайн подання статті:
24 лютого 2023 р.
📌 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:
1. Політологія
2. Соціологія
3. Право
Е-mail: publish@socio-journal.kpi.kiev.ua
Веб-сайт: http://visnyk-psp.kpi.ua/