Магістеріум

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 13 від 12.07.2022).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 1 від 31.08.2022)

ОБОВ’ЯЗКОВІ

 1. Право інтелектуальної власності
 2. Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру
 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування
 4. Лідерство та антикризовий менеджмент
 5. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 1
 6. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 2
 7. Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 8. Курсова робота: Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 9. Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво
 10. Cоціологічні студії міграцій та вимушених переселень
 11. Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
 12. Практика

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено методичною радою
КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 23.02.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Вченою радою факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 17.02.2023)

ВИБІРКОВІ 

 1. Гендерні конфлікти та сімейна медіація
 2. Contemporary Sociological Theories
 3. Global Politics

  Cертифікатна програма “Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері”

 4. Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики врегулювання
 5. Peace and Conflict Theory
 6. Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб