Яхно Дмитро Анатолійович

Яхно Дмитро Анатолійович
Тема: Тенденції розвитку комп’ютативної соціології
Науковий керівник: професор кафедри соціології,  д. пед.н., професор Панченко Л.Ф.