Яригіна Анна Олексіївна

Яригіна Анна Олексіївна
Корпоративна культура як фактор розвитку підприємства (на прикладі компанії “Інтертоп”)
Науковий керівник: доцент, к.філос.н., доцент Пиголенко І.В.